Vandaag is voor het vierde opeenvolgende jaar de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) gepubliceerd. Lijstaanvoerder van dit jaar is Alliander. De Management Scope Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Het is een thema dat steeds nadrukkelijker op de agenda van de raden van bestuur van grote bedrijven staat.

Het onderzoek en de ontwikkeling van de index staat onder leiding van Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE) en hoogleraar accounting & sustainability. Maas: “We zijn benieuwd wat de coronapandemie ons leert over 2020 en de keuzes die raden van bestuur rond impact hebben gemaakt. Dit zullen we terugzien in de verslaglegging volgend jaar over 2020.”

De honderd grootste bedrijven in Nederland worden in de index beoordeeld op vijf pijlers. De top-20 wordt in Management Scope gepubliceerd.

Toen Management Scope en Impact Centre Erasmus in 2017 de MSCII creëerden, hadden veel bedrijven al wel een visie op impact, maar bleef het ook daarbij. Vier jaar later is het beeld heel anders. Karen Maas, met het team van Impact Centre Erasmus verantwoordelijk voor het onderzoek voor de lijst, schetst hoe er drie groepen ontstaan in het bedrijfsleven: een groep achterblijvers, een groep die het thema belangrijk vindt en het ook wel opvolgt, en een duidelijke groep frontrunners. Die laatste groep ziet het sturen op impact als essentieel onderdeel, en soms zelfs bestaansrecht, van de eigen onderneming.

Zo’n organisatie is netwerkbedrijf voor energie Alliander, in 2020 aanvoerder van de lijst. Alliander, actief in west-, noord- en delen van oost-Nederland, beheert een netwerk waarmee bijna 6 miljoen klanten van energie worden voorzien. Het bedrijf heeft vol ingezet op een modernisering van de netwerken. Door digitalisering en technologische vooruitgang, loopt het bedrijf voorop in de energietransitie. Door daarnaast ook eens professioneel de eigen organisatie te besturen, en de relaties met de buitenwereld goed te onderhouden, kwam Alliander nadrukkelijk bovendrijven.

CEO Maarten Otto reageerde in een interview in Management Scope op de eerste plek in de lijst: “Maatschappelijke impact is voor ons het effect van ons handelen op actoren en factoren in onze omgeving. Dat klinkt een beetje theoretisch. Daarom zeg ik zelf altijd gewoon: je moet verder kijken dan je eigen stoeptegel. En dan niet alleen naar de volgende tegel, maar zo ver als je blik reikt: naar elk beoogd en niet-beoogd gevolg van ons werk.”

Zo veel is de afgelopen paar jaar wel duidelijk geworden: onze corporates komen er niet meer mee weg om uitsluitend te focussen op aandeelhouderswaarde en winst. In eerste instantie klanten, maar ook leveranciers, werknemers en beleggers eisen dat ondernemingen en hun bestuurders een duidelijk visie hebben op de lange termijn, en ook een visie op de maatschappelijke impact van de organisatie.

De Top 10

De top 10 ziet er dit jaar als volgt uit:

  1. Alliander
  2. DSM
  3. ASR Nederland
  4. ABN AMRO
  5. ING
  6. Unilever
  7. Rabobank
  8. Enexis
  9. Tennet
  10. Schiphol

Over de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII)

Met de MSCII beogen de initiatiefnemers enerzijds een steun in de rug te geven aan bestuurders en commissarissen die hun nek uitsteken en maatschappelijke verantwoordelijkheid koppelen aan de bedrijfsstrategie. Anderzijds houden zij een spiegel voor aan wie nog veel te winnen heeft. Hiermee willen de initiatiefnemers de dialoog in de goede richting sturen, van financiële output naar maatschappelijke impact.

Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd grootste bedrijven in Nederland. De Management Scope Corporate Impact Index geeft met een totaalscore de positieve impact weer, die bedrijven maken op de samenleving. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. Aan deze vijf aspecten liggen ruim 20 meetbare criteria ten grondslag. De studie wordt jaarlijks herhaald.

Voor de volledige lijst en verantwoording van de rekenmethode, zie https://managementscope.nl/top/impact-award.

Lees hier de volledige analyse van de Corporate Impact Index 2020 en het essay van Karen Maas over de evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index.