Voor het zesde opeenvolgende jaar is de Erasmus Corporate Impact Index gepubliceerd, een ranking van ondernemingen met de grootste maatschappelijke impact. Alliander zet opnieuw de toon en staat voor de derde jaar op rij op nummer één. Het netwerkbedrijf laat opnieuw zien hoe meervoudige waardecreatie aandeelhouders én de maatschappij voordeel oplevert. De Erasmus Corporate Impact Index staat onder leiding van Karen Maas en is de enige onafhankelijke index in Nederland die impact leiderschap beoordeelt. De top-3 van de index is al sinds 2020 gelijk met DSM en a.s.r. op plaatsen 2 en 3.

De Erasmus Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een korte termijn focus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Het is een thema dat steeds nadrukkelijker op de agenda van de raden van bestuur van grote bedrijven staat. Ook commissarissen worden in toenemende mate bevraagd op dit thema.

Het jaarlijkse onderzoek en de ontwikkeling van de index staat onder leiding van prof. dr. Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE) en hoogleraar accounting & sustainability. Maas: “De Corporate Impact Index is de enige onafhankelijke index in Nederland die impact leiderschap beoordeelt. Het is een unieke kans om de koplopers in maatschappelijke waarde in de schijnwerpers te zetten en de volgers en achterblijvers te motiveren om ook hun rol als grote organisatie in onze maatschappij te pakken.”

De winnaar 2022 Alliander wil in de bedrijfsvoering actief de positieve impact vergroten en de negatieve impact verminderen. Alliander scoort hoog op alle vijf de pijlers in de Erasmus Corporate Impact Index: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap. De onderneming wil niet alleen de impact verbeteren, maar ziet het ook als haar taak om dit te delen met de buitenwereld om op die manier anderen te stimuleren: klanten, aandeelhouders en andere ondernemingen.

Grondstofschaarste en klimaatverandering

De top-3 van de index is al sinds 2020 gelijk. Of: al drie jaar op rij gelijk. De nr. 2, lifescience-bedrijf DSM, staat al sinds de eerste editie van de index in 2017 in de top van de ranking van ondernemingen met de grootste verwachte maatschappelijke impact. Verzekeraar a.s.r. maakte sindsdien juist een snelle spurt omhoog. Bij de start van de index haalde het bedrijf de 66e plaats, om via een 23e en 12e positie sinds 2020 op de derde plaats te eindigen.

DSM en a.s.r laten zien dat financieel succes goed samen kan gaan met een bedrijfsvoering gericht op het vergroten van maatschappelijke impact.

Bijzondere stijgers en dalers

De ranking kent een aantal opvallende stijgers en dalers. TKH Group – bij velen nog bekend als Twentsche Kabel Holding – steeg dit jaar fors op de ranglijst, van positie 54 naar positie 28. Het technologiebedrijf ontwikkelt innovatieve technologie voor de telecom, bouwsector en de industrie. Die stijging op de ranglijst richting top-20 komt vooral door het feit dat de organisatie veel meer deelt over de maatschappelijke impact van de activiteiten. Ook elektronicaconcern Philips is flink gestegen in de ranking. De onderneming haalt betere scores op de financiële pijler en op de pijler goed werkgeverschap.

Opvallende dalers zijn er ook. Neem Unilever, dat vorig jaar een 15e plaats in de ranking had. Dit jaar staat het levensmiddelenconcern op plaats 32, dus net buiten de top-20. Unilever scoort dit jaar minder hoog op de pijler financiële gezondheid. Ook binnen de pijler relatie met de buitenwereld is Unilever achteruitgegaan. In vergelijking met vorig jaar worden leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen iets minder vaak genoemd in medialijsten. Ten slotte worden duurzaamheid en maatschappelijke impact minder concreet genoemd in de ceo letter dan vorig jaar.

Verantwoording en naamgeving

De Erasmus Corporate Impact Index is tot stand gekomen als samenwerking tussen Management Scope en het Impact Centre Erasmus. De top-100-bedrijven van Nederland zijn geanalyseerd op hun verwachte maatschappelijke bijdrage. De verwachte maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. De uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek vindt u op managementscope.nl. Tot en met 2021 was de naam van de index verbonden aan Management Scope. Accenture leverde als partner van Management Scope in de eerste jaren een bijdrage aan de pijler financiële gezondheid. Het Impact Centre Erasmus heeft de index ontwikkeld en is sinds 2021 verantwoordelijk voor data-analyse, verwerking en wetenschappelijke autonomie en integriteit. De naam van de index is daarom in 2022 veranderd in Erasmus Corporate Impact Index.

Dowload hier de Erasmus Corporate Impact Index 2022.

Dit artikel is een samenvatting van het uitgebreide artikel van Management Scope en het persbericht van ICE

De Top 10