Alliander kiest voor circulaire veiligheidskleding

Medewerkers van Alliander krijgen komende periode nieuwe veiligheidskleding die volledig circulair wordt. Hiervoor heeft het netwerkbedrijf op 11 februari de opdracht voor een aanbesteding gegund aan consortium Circle-A. Naar verwachting zijn alle circa 2.600 technici in de zomer voorzien van de nieuwe veiligheidskleding.

Circulair betekent in de eerste plaats dat Alliander de veiligheidskleding zo lang mogelijk wil gebruiken. Medewerkers gaan zorgvuldig met hun kleding om en eventuele schades worden zoveel mogelijk direct gerepareerd. Kleding die niet meer bruikbaar is, wordt ingenomen door textielrecycler Frankenhuis. Streven is om de kleding uiteindelijk te laten recyclen tot producten van hetzelfde niveau. Een oude veiligheidsjas wordt weer een nieuwe veiligheidsjas. Als dat niet lukt, wordt van de kleding bijvoorbeeld (brandvertragende) bekleding voor auto’s of isolatiemateriaal gemaakt.

Consortium

Het totale pakket dat consortium Circle-A gaat leveren bestaat uit veiligheidskleding, bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een gelaatsscherm. Circle-A bestaat uit Sioen (wereldmarktleider op het gebied van gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding), Lasaulec (leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding) en Elis (leverancier van bedrijfskleding en verantwoordelijk voor wassen en onderhoud van de kleding). In totaal worden voor circa 2.600 technici kleding beschikbaar gesteld, waarvan het merendeel voor Liander en Qirion.

Werken aan duurzame bedrijfsvoering

Circulariteit wordt steeds belangrijker op weg naar een duurzame samenleving. De aanbesteding van de circulaire veiligheidskleding past in het streven van Alliander om zijn eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, waarbij gestreefd wordt om in 2023 klimaatneutraal te zijn. Zo zijn afgelopen jaren onder meer twee hoofdlocaties duurzaam herontwikkeld. Verder wordt samen met leveranciers ingezet op circulariteit, onder meer bij de ontwikkeling van slimme meters, elektriciteitskabels en transformatoren.

Share Button