De leden van de RJ-werkgroep MVO zullen de commentaren nauwgezet beoordelen en -als daartoe naar de mening van de RJ aanleiding bestaat- deze verwerken in de definitieve Richtlijn.
Deze definitieve Richtlijn 400 zal naar verwachting in de Editie 2003 van de bundel worden opgenomen.