In het kort:

Bloemen die het onafhankelijke Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade dragen komen van kwekerijen in ontwikkelingslanden en voldoen aan de internationaal overeengekomen Fairtrade-richtlijnen op het gebied van sociale, ecologische en economische ontwikkeling.
Fairtrade is de enige standaard die de ‘Triple P’ van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Profit) afdekt. Het is daarmee de hoogste standaard voor duurzame ontwikkeling.
De Fairtrade-bloemen op de Nederlandse markt zijn vooralsnog afkomstig van 3 Fairtrade-gecertificeerde bloemenkwekers uit Afrika en worden vanaf januari verhandeld door 3 Nederlandse organisaties: Albert Heijn, Bloemengroothandel Jilderda en BrievenBusBloemen.
Wereldwijd zijn er inmiddels 44 bloementeeltbedrijven Fairtrade-gecertificeerd en profiteren meer dan 10.000 arbeiders van de bloemenhandel onder Fairtrade-voorwaarden.

Daarom Fairtrade

35% van de verkochte bloemen op de Nederlandse markt wordt geïmporteerd uit landen buiten Europa. Van alle trosanjers die verkrijgbaar zijn in Nederland is het grootste deel afkomstig uit Afrika of Midden- en Zuid-Amerika. In veel van deze landen ontbreekt een sociaal of economisch vangnet voor kleine boeren of arbeiders. Doordat deze groepen de zwakste schakel in de handelsketen vormen, leven zij vaak in armoede, hebben zij nauwelijks rechten of moeten zij roofbouw plegen op hun omgeving. Het Fairtrade-systeem doet daar wat aan. Dankzij een ontwikkelingspremie kan er worden geïnvesteerd in betere arbeidsomstandigheden, het milieu en kunnen arbeiders hun toekomst in eigen hand nemen.

Rechten

De arbeiders die werkzaam zijn bij de gecertificeerde bloemenkwekers hebben het recht lid te worden van een vakbond. Zo staan zij sterker in hun onderhandeling met het management over hun arbeidsvoorwaarden. Zo moeten zij bijvoorbeeld worden geïnformeerd over salarissen en werktijden, ontvangen zij met vaste regelmaat loon, moet er toegang zijn tot schoon drinkwater en mogen zij niet worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën. De Fairtrade-ontwikkelingspremie wordt alleen besteed aan gezamenlijke projecten die ten gunste komen van de arbeiders en hun families.

Arbeiders beslissen

De Fairtrade-ontwikkelingspremie wordt beheerd door vertegenwoordigers van de arbeiders die democratisch worden gekozen (= Joint Body). Zij besluiten gezamenlijk aan welke sociale of economische projecten het geld wordt besteed. Ook een vertegenwoordiger van het management wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Joint Body zodat er geprofiteerd kan worden van diens expertise.

Zichtbare resultaten

Dankzij de wereldwijde verkoop van Fairtrade-bloemen zijn er inmiddels meerdere projecten van start gegaan die bekostigd zijn uit de ontwikkelingspremie. Zo zijn er in Kenia projecten ontwikkeld ten gunste van de hele gemeenschap zoals de zorg voor (AIDS) weeskinderen, studiebeurzen voor kinderen van werknemers of de werknemers zelf, het boren van waterputten in dorpen ten behoeve van drinkwater, het bouwen van een maïsmolen om minder afhankelijk te worden van toeleveranciers en het aanschaffen van materialen voor scholen en crèches.

Controle

Om een Fairtrade-certificering te krijgen moeten bloemenkwekerijen voldoen aan sociale- en milieustandaarden. Er wordt regelmatig gecontroleerd of zij aan alle standaarden voldoen en de benodigde ontwikkeling realiseren. Dit wordt gecontroleerd door FLO‑CERT, de onafhankelijke certificeringsorganisatie voor Fairtrade.

Waar te koop

Er zijn drie organisaties die vanaf januari Fairtrade-bloemen zullen verhandelen:

Albert Heijn (trosanjers) verkrijgbaar bij alle Albert Heijn winkels met een bloemen en plantenafdeling.
Bloemengroothandel Jilderda (rozen) via 6 eigen winkels en via de bloemenkiosken in een aantal supermarkten in het noorden van Nederland (Friesland, Groningen Drenthe, Noord Oost polder en de kop van Overijssel).
BrievenBusBloemen (rozen) online verkrijgbaar via www.stuurbloemen.nl

‘Duurzaamheid heeft de toekomst’

‘De vraag naar eerlijke producten neemt toe, ondanks de teruglopende economie’, aldus Coen de Ruiter, directeur Stichting Max Havelaar. ‘Dat drie marktpartijen tegelijk het initiatief nemen om Fairtrade-bloemen te introduceren is ongekend positief. Het geeft aan dat bedrijven en consumenten geloven dat duurzaamheid de toekomst heeft’.