Op www.sustainable-maritime-solutions.nl wordt de collectie duurzame maritieme oplossingen steeds groter. Bedrijven met grote en kleine initiatieven op het gebied van Product, Process en Company geven met korte teksten en beeldmateriaal kracht aan het groene imago van de maritiem-technologische sector. Netherlands Maritime Technology (NMT) is de initiatiefnemer van dit project en ontvangt al veel waardering.

Op het moment van schrijven zijn er 155 duurzame maritieme oplossingen verzameld en verwerkt op de website. De oplossingen zijn afkomstig van zo’n 90 verschillende Nederlandse bedrijven uit de maritieme sector.

Product

In totaal zijn er 136 duurzame producten ingediend. Deze producten zijn onderverdeeld in de categorieën Air, Water, Energy, Material en Waste. Met name voor de categorie Energy zijn er veel inzendingen. Op dit moment staat de teller op 89 duurzame maritieme oplossingen die op een bepaalde manier bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik. Denk hierbij aan het gebruik van ledverlichting, nieuw ontwikkelde hydraulische aandrijvingen, compleet hybride vaartuigen en zelfs offshore accommodaties die aangepast worden waardoor een energiebesparing van maar liefst 40% mogelijk wordt gemaakt.

Process

De sector biedt bovendien niet alleen duurzame producten, maar heeft ook diverse duurzame diensten. Van zogenoemde controle pakketten, ontwikkelde systemen die ingaan op gemeten resultaten, tot aan complete processen zonder gevaarlijke chemicaliën of processen die voor een groot deel aangedreven worden met behulp van de zon.

Company

Op dit gebied dienen bedrijven oplossingen in die het interne beleid aangaan. Zo zijn er initiatieven gestart waarbij de focus ligt op jong talent en fit personeel. Verder zijn er meerdere bedrijven die diverse kwalificaties hebben behaald. Bijvoorbeeld de kwalificering van Lloyd’s Register en The CSR Performance Ladder.

Green corner

Op SMM 2016 in Hamburg was er veel bewondering voor de speciaal ingerichte Green corner in het Holland Paviljoen van NMT. In deze corner werden de al deelnemende bedrijven extra onder de aandacht gebracht. In totaal waren er 36 duurzame Nederlandse bedrijven op SMM present. Op Offshore Energy wordt er opnieuw bekendheid gegeven aan de duurzame maritieme oplossingen van de Nederlandse maritiem-technologische sector.

Join!

Het is nog steeds mogelijk om uw duurzame maritieme oplossingen in te dienen. Dit gaat eenvoudig via het formulier. De deadline is 1 oktober 2016.