Vandaag kreeg AkzoNobel De Kristal 2015 uitgereikt, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. De drie genomineerden AkzoNobel, Philips en Unilever gingen nek aan nek. AkzoNobel sleepte uiteindelijk de prijs in de wacht door een innovatieve vorm van verslaglegging te combineren met openheid over negatieve effecten van de bedrijfsvoering. De uitreiking, een initiatief van het ministerie van EZ en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), vond plaats in Nieuwspoort in Den Haag.

Kwetsbaarheid tonen
AkzoNobel maakt in zijn jaarverslag op heldere wijze duidelijk dat op twee van de maatschappelijke doelen die het bedrijf zichzelf stelt verbetering noodzakelijk is. Het bedrijf gaat daarnaast uitgebreid in op de oorzaak van problemen, ook als die buiten de eigen organisatie ligt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken feliciteert de winnaar: “Akzo Nobel laat zien waarom transparantie relevant is. Alle bedrijven hebben met dergelijke dilemma’s te maken bij het doorvoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het vraagt lef om open te zijn over dat wat nog niet goed gaat, maar juist door die openheid te betrachten, kan een bedrijf met vertrouwen in dialoog gaan met de stakeholders over de nodige verbeteringen. Zo krijgt MVO een vaste plek in het ondernemerschap van vandaag.”

Trend: openheid over dilemma’s
Uit het onderliggende Transparantiebenchmarkrapport 2015 blijkt dat openheid over wat nog niet goed gaat een trend is. Bedrijven geven in hun jaarverslag steeds vaker inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar het management zich voor gesteld ziet: 67 procent doet dat, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is een duidelijke stijging te zien in het percentage organisa­ties dat op dit criterium maximaal scoort.

Openheid over belastingen
Een volgende stap bij transparantie is openheid over belastingen. Directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen Harry Roodbeen van Financiën gaf deze middag inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van internationale fiscaliteit. Zo is de OESO al geruime tijd bezig om de strijd aan te gaan met schadelijke belastingcompetitie, met als resultaat dat steeds meer organisaties inzicht geven in de afdracht van belastingen en ook belasting betalen in de landen waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Nederland is een voorvechter van transparantie en is bezig met de implementatie van verschillende plannen die zien op het bevorderen van de uitwisseling van gegevens in de nationale wetgeving.

De jury van de Kristalprijs bestaat uit juryvoorzitter Monika Milz (ook voorzitter Green Deal Board), Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en Leen Paape (Nyenrode School of Accounting & Controlling). De jury kiest heeft ook de winnaar van het meest innovatieve jaarverslag en de snelste stijger vastgesteld. Het volledige juryrapport en de ranglijs met scores van 485 deelnemende bedrijven vindt u in het Transparantiebenchmarkrapport 2015.

Het Transparantienbenchmarkrapport 2015 kunt u raadplegen op de homepage van www.transparantiebenchmark.nl.