Duurzame ontwikkeling ziet AkzoNobel nadrukkelijk als kans. Dat wordt versterkt door een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsrapportage. Ook de betrokkenheid van AkzoNobel bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het Initiatief Duurzame Handel, zijn het vermelden waard.

De ‘VBDO Verantwoord Ketenbeheer Award 2009′ is uitgereikt naar aanleiding van het verschijnen van het onderzoek naar Verantwoord Ketenbeheer bij AEX genoteerde bedrijven door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), gebaseerd op openbaar gerapporteerde prestaties. VBDO voerde het onderzoek uit met financiële steun van ICCO.

De vijf bedrijven die het hoogste scoren op de VBDO Ketenbeheer Benchmark dit jaar zijn in alfabetische volgorde: AkzoNobel (87%), DSM (73%), Philips (90%), Reed Elsevier (75%) en Unilever (79%). Opvallend is de groep bedrijven die sinds de eerste VBDO Ketenbeheer Benchmark in 2006 niet meer dan 20% van de maximum score bereiken: Aalberts (0%), ASMI (2%), Fugro (4%), Crucell (8%), Vopak (12%) en CSM (13%).

Juryvoorzitter Jan van der Kolk stelt dat “het verheugend is dat de voorlopers vooruitgang blijven maken, maar tegelijkertijd is het zorgelijk dat daarmee de kloof tussen de koplopers en de overige bedrijven groeit.” Giuseppe van der Helm, directeur VBDO beaamt dat: “70% van de onderzochte bedrijven haalt een onvoldoende en een aantal bedrijven is nauwelijks in beweging te krijgen. De VBDO roept met name deze groep op om door verantwoord ketenbeheer te werken aan een duurzame wereld. Door bijvoorbeeld eisen te stellen aan een toeleverancier in een ander land heb je als bedrijf directe invloed op zaken als CO2 reductie, vakbondsvrijheid en arbeidstijd van dat land. Daarmee verlaag je de risico’s en creëer je waarde voor de eigen onderneming.”

Nominaties Verantwoord Ketenbeheer Award 2009
Een onafhankelijk opererende jury maakte maandag 2 november 2009 rond 12:15 uur op het congres ‘Accelerating Sustainable Trade’ (georganiseerd door IDH, AkzoNobel en NEVI, te Haarlem) de winnaar bekend. De jury kijkt bij haar beoordeling behalve naar de resultaten van de benchmark, ook naar de vooruitgang van de onderneming en eventuele bijzondere initiatieven. Eervolle vermeldingen zijn in dat kader dit jaar gegeven aan ASML en Wessanen.

Verantwoord Ketenbeheer
Bij Verantwoord ketenbeheer gaat het om het zo duurzaam mogelijk inspelen op alle bedreigingen en kansen in de totale productieketen. Dus tijdens de hele levenscyclus van een product; van grondstof tot hergebruik van afgedankte producten. De ‘VBDO-meetlat’ laat duidelijk zien dat steeds meer bedrijven zich steeds harder inspannen om deze keten op orde te krijgen. Niet alleen vanwege financiële,- en reputatierisico’s, maar steeds vaker omdat duurzaam ondernemen de beste zakelijke kansen biedt.