AkzoNobel onderzoekt nieuwe manieren om de bedrijfswaarde te vergroten via een unieke vierdimensionale benadering.

Met de zogeheten 4D-methode wordt gekeken naar de totale waardeketen en worden zowel positieve als negatieve effecten gemeten op menselijk, sociaal, financieel en milieugebied. Dit innovatieve onderzoek, voor het eerst uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Pulp & Performance Chemicals van AkzoNobel in Brazilië, is volgens projectpartner True Price het eerste in zijn soort dat wordt gepubliceerd.

Op zes locaties in Brazilië werd deelgenomen aan de pilot, die in 2014 gedaan werd. Het onderzoek werd geanalyseerd in samenwerking met True Price, een organisatie die onderzoek doet naar duurzaamheid, en de econoom Pavan Sukhdev. De uitkomsten van het onderzoek worden inmiddels al toegepast voor relevante verbeteringen.

CEO Ton Büchner van AkzoNobel:

“Wij wilden de grenzen van onze effectevaluaties verleggen om een beter inzicht te krijgen in onze invloed op de totale waardeketen. Door aan de positieve en negatieve aspecten van elke dimensie een economische waarde toe te kennen ontstaan waardevolle inzichten in hoe we de waarde op de langere termijn kunnen vergroten, niet alleen voor onze aandeelhouders, maar ook voor het milieu, de mensen en de maatschappij in het algemeen. Daarnaast ondersteunen de uitkomsten onze strategische besluitvorming en bieden een verdere impuls aan ons doorlopende streven om meer te doen met minder”.

Adrian de Groot Ruiz, Executive Director van True Price zei hierover:

“Een 4D-methode zoals deze is de toekomst van geïntegreerd denken en rapporteren. Ondernemingen kunnen de methode intern gebruiken om vorm te geven aan innovaties en strategieën die gedeelde waarde creëren voor zowel aandeelhouders als maatschappij”.

PavanSukhdev, CEO van GIST Advisory merkte op:

“Ik ben zeer verheugd met dit pilot project van AkzoNobel. Het illustreert de toekomst van impactmeting en geïntegreerde rapportage en is de allereerste methode die geïntegreerd wordt toegepast op de vier dimensies van kapitaal, te weten financieel, natuurlijk, sociaal en menselijk”. 

Gezien het succes van het onderzoek gaat AkzoNobel het project naar verwachting op grotere schaal voortzetten.

Capture