In het kader van het Energieakkoord tekent AkzoNobel vandaag een 1-op-1 afspraak met het ministerie van Economische Zaken voor de verduurzaming van haar Rotterdamse fabriek. Eerder al tekende AkzoNobel twee soortgelijke afspraken met betrekking tot energiebesparingen in Hengelo en Chemie Park Delfzijl. Het bedrijf is daarmee koploper binnen het Nederlandse Energieakkoord.
 
AkzoNobel gaat investeren in zogeheten ‘zero gap technology’ voor haar chloorbedrijf in de Botlek. Door deze technologie is het energieverbruik voor de chemische processen in de elektrolysefabriek tot 10% lager. De innovatie in de Botlek levert jaarlijks een besparing op die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 26.000 huishoudens; bijna genoeg om het Rotterdamse stadsdeel Kralingen-Crooswijk* te voorzien van elektriciteit.  

Minister Kamp, Economische Zaken: “Om te komen tot een CO2-arme economie in 2050 zijn initiatieven die leiden tot energiebesparing van groot belang. Het is goed te zien hoe AkzoNobel werkt aan innovatieve oplossingen om efficiënter om te gaan met energie. Een initiatief zoals zero gap technology draagt niet alleen bij aan de besparingsdoelen, maar verbetert de concurrentiepositie van de bedrijven door lagere energiekosten en zorgt zo voor een sterkere industrie in Nederland.”

Koploper

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dit is de derde 1-op-1 afspraak waarin AkzoNobel een energiebesparing vastlegt. Het bedrijf is daarmee koploper binnen het Energieakkoord met een potentiële jaarlijkse energiebesparing van 0,71 petajoule in 2023, gelijk aan een verlaging van CO2-emissies met 73.000 ton.
 
“De eerste stappen zijn gezet,” zegt Knut Schwalenberg, directievoorzitter AkzoNobel Nederland en Managing Director Industrial Chemicals. “Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn nodig om een volgende, grote stap te maken in de verduurzaming van de chemische industrie en economie in Nederland. We moeten deze kansen grijpen en voortdurend zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. De ambities van AkzoNobel gaan verder dan het Energieakkoord. Nu al is 40% van ons wereldwijde energiegebruik duurzaam en in 2020 zal dit 45% zijn.”
 
Binnen AkzoNobel wordt voortdurend gekeken hoe het bedrijf meer kan doen met minder grondstoffen en energie. In 2016 sloot AkzoNobel een 1-op-1 afspraak voor de levering van restwarmte uit zoutproductie in Hengelo aan het lokale warmtenet. Eerder dit jaar ondertekende minister Kamp een tweede afspraak met AkzoNobel in Delfzijl, waar AkzoNobel kijkt naar slimmer gebruik van restwarmte van het chemiepark voor de zoutproductie.