Analysemethode goed ontvangen
“We hebben hiervoor een analysemethode ontwikkeld die heel werkbaar en ‘doenlijk’ is”, zegt Jos Keurentjes, Technology Director van AkzoNobel Industrial Chemicals. “Dit heeft ons zowel binnen als buiten het bedrijf positieve reacties opgeleverd. Inmiddels zijn ook de andere business units van AkzoNobel hiermee aan de slag gegaan. Verder is de methode goed ontvangen op een bijeenkomst van het Greenhouse Gas Protocol van het World Resources Institute. Dit instituut wil komen tot een internationale industriële standaard voor de CO2-voetafdruk.”

“Steeds meer klanten willen weten wat de CO2-voetafdruk is. Het ligt voor de hand om dit op den duur als extra productspecificatie op te nemen, zoals al gebeurt bij zakken chips in de supermarkt. We zijn goed in staat de voetafdruk te kwantificeren voor producten die we bij de klant afleveren, dus van cradle to gate. Over de voetafdruk bij de verwerking van onze producten door onze klanten kunnen we slechts kwalitatieve uitspraken doen. We letten daarbij op de pijnpunten en kansen”, verklaart Keurentjes.

Betere keuze voor klant
Sinds de invoering van de handel in CO2-emissierechten tellen de kosten van de CO2-uitstoot mee in de kostprijs van elk product. Daarom is het vaststellen van de voetafdruk volgens hem geen vrijblijvende exercitie meer. “Het verdisconteren hiervan maakt deel uit van het hart van onze bedrijfsvoering en strategie. Door producten energie-efficiënt met minder CO2-uitstoot te produceren, zijn we niet alleen voordeliger uit, maar stellen we ook de klant in staat om betere keuzes te maken. We kunnen de voetafdruk direct beïnvloeden in onze eigen productieprocessen en daarnaast bij de inkoop van grondstoffen en energie. De cradle to gate-analyse geeft ons inzicht in wat de kritische punten zijn in het hele proces van de waardeketen tot aan de aflevering bij de klant en waar dus verbetering mogelijk is.”

AkzoNobel praat inmiddels met andere chemiebedrijven over de mogelijkheden om tot een gezamenlijke aanpak te komen die eventueel kan uitgroeien tot een algemene industriële standaard.

Dit bericht verscheen in de decemberuitgave van Chemie magazine, het maandelijkse magazine van de VNCI.