AkzoNobel en cleantechbedrijf Photanol slaan de handen ineen om een proces te ontwikkelen waarbij de kracht van de zon wordt benut om chemicaliën te maken.

De twee ondernemingen zullen werken aan het creëren van duurzame technologie die op dezelfde wijze werkt als fotosynthese bij planten. Dat moet leiden tot de productie van ‘groene’ chemische bouwstenen die uiteindelijk de grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen zullen vervangen welke AkzoNobel nu gebruikt.

“We zijn voortdurend op zoek naar minder traditionele oplossingen om meer te doen met minder en deze samenwerking – die de potentie heeft om onze CO2 -uitstoot aanzienlijk te verminderen – is een perfect voorbeeld van onze Planet Possible-benadering van duurzaamheid.”

De samenwerking draait om Photanols bestaande eigen technologie waarbij licht wordt gebruikt om CO2 uit de lucht rechtstreeks om te zetten in vooraf bepaalde grondstoffen zoals azijnzuur en butanol. Het enige bijproduct is zuurstof.

Michiel Lensink, CEO van Photanol voegt toe: “De samenwerking met AkzoNobel is van groot strategisch belang voor ons. Zo opent zich een grote potentiële markt voor ons en dankzij de expertise van AkzoNobel op het gebied van procestechnologie bereiken we die markt bovendien nog sneller.”

De twee bedrijven beginnen met het ontwikkelen van een aantal specifieke chemicaliën die momenteel door het AkzoNobel-bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de samenwerking een opstap wordt voor de commerciële productie van organische chemicaliën van de vierde generatie.

De chemicaliën van AkzoNobel worden veelvuldig ingezet in de schoonmaakmiddelen-, voedings-, papier- en kunststofindustrieën, de chemische industrie en de bouw.