Op 2 december hing Milieudefensie nog als protest een ‘junglegordijn’ voor de toegang tot het hoofdkantoor van Akzo Nobel in Arnhem, begeleid door het geluid van motorzagen. Tegelijk publiceerde ze de brochure ‘Papier van woudreuzen – Akzo Nobel’s plannen in Indonesië’.

Akzo Nobel had een zogeheten Memorandum of Understanding afgesloten met een Singaporees bedrijf dat op Kalimantan een pulpfabriek wil bouwen. Om de pulpfabriek van hout te voorzien zou bijna 50 duizend hectare tropisch regenwoud – een gebied zo groot als acht keer de Veluwe – worden gekapt om houtplantages aan te leggen. Als onderdeel van het fabriekscomplex had Akzo Nobel toegezegd een chemische fabriek te bouwen voor het leveren van bleekchemicaliën.

Milieudefensie is blij dat Akzo Nobel door zich terug te trekken aantoont haar eigen mileubeleid serieus te nemen. In een statement stelt Akzo Nobel: ‘The four points raised by Milieudefensie in their executive summary actually reflect our own views: Akzo Nobel share their concerns over mismanagement and deforestation in Indonesia as well as in other countries. It is in our interest and a basis for our pulp and paper chemicals business to develop and market more environment compatible products and systems for pulp bleaching and paper manufacturing.’

Akzo is het tweede bedrijf uit de Milieudefensie-serie De vieze vijf. Hierin worden Nederlandse bedrijven aan de kaak gesteld die het niet zo nauw nemen met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. De wantoestanden uit deze cases onderstrepen de noodzaak te komen tot bindende internationale regels waaraan multinationals zich moeten houden.