Hiermee is de laatste kans om tot afspraken te komen voor de bespreking van het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ in de Kamer verspeeld. Partijen rond de onderhandelingen verwijten het bedrijfsleven onvoldoende harde afspraken te willen maken.

Terwijl de uitnodigingen al klaarlagen, blies milieuminister Jacqueline Cramer vrijdag aan het einde van de middag de afspraak om maandagochtend de handtekeningen onder het convenant te zetten af.

Met deze actie heeft ze het bedrijfsleven op zijn zachtst gezegd verrast. ‘Er ligt een akkoord, dat is gisteren rondgekomen’, aldus een woordvoerder van VNO-NCW. ‘Waarom de ondertekening niet kan plaatsvinden weet ik echt niet. VNO-NCW is penvoerder, de andere initiatiefnemers zijn MKB-Nederland en LTO-Nederland.

Volgens de woordvoerder van Cramer vindt de ondertekening later in de week plaats. ‘De minister wil dat er een betere afstemming is tussen bewindslieden. Dat was de afgelopen week niet mogelijk vanwege de herfstvakantie en de handelsmissie van Maria van der Hoeven naar India.’

Campagneleider klimaat en energie Hans Altevogte van Greenpeace is teleurgesteld. ‘Hiermee had het bedrijfsleven zich onafhankelijk kunnen maken van het werkprogramma’, zegt hij. ‘Ze wilden de groene oppositie in de Kamer, die mogelijk met moties gaat komen, voor zijn. En dat is op de valreep niet gelukt.’

Bronnen rond de onderhandelingen zijn uiterst kritisch over het initiatief van de werkgevers. Zij verwachten een boterzacht akkoord omdat VNO-NCW weigert concrete doelstellingen te accepteren. Tegelijkertijd noemen zij het voorstel een poging van het grote bedrijfsleven om duurzaamheidswetgeving te voorkomen.

MKB-Nederland laat bij monde van hun zesman weten de kluts volledig kwijt te zijn. ‘Dit begint aardig te lijken op een spelletje van de grote werkgevers en het kabinet. Er is van alles gebeurd waarvan wij geen weet hebben.’

Het duurzaamheidsvoorstel werd in mei met veel bombarie aangekondigd als antwoord op het programma ‘Schoon en zuinig’, waarin zes ministeries samenwerken om de doelstellingen van 30% CO2-reducties en 20% duurzame energie in 2020 waar te maken.