Van de AVRI mag je volgens de jury vanuit de maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid die ze hebben verwachten dat ze op hoog niveau duurzaam ondernemen. De AVRI spant zich op diverse vlakken in om juist méér te doen dan al van hen verwacht wordt.
Zo zijn er door inspanning van de AVRI straks vier milieustraten in Rivierenland waar particulieren en bedrijven afval gescheiden kunnen aanleveren. Op elke 50.000 inwoners een milieustraat is nergens anders in Nederland te vinden. De AVRI levert maatwerk in voorlichting naar individuele bedrijven en basisscholen over de mogelijkheden van afvalscheiding. De verbranding van stortgas op het AVRI-terrein voorziet het hele gebouw van elektriciteit en warmte. Om het werk voor de beladers te verlichten zijn alle vrachtauto’s met een automatische ‘zijbelader’ uitgerust.
Onlangs is besloten dat 1,5% van het budget structureel zal worden gereserveerd en ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Tot slot vindt de jury de transparante werkwijze en pro-actieve communicatie door de AVRI een belangrijk kenmerk van haar duurzame bedrijfsvoering.

Naast de AVRI waren Bouwbedrijf De Vree en Sliepen (Tiel) en Stichting Samen Verder (Culemborg) genomineerd. De jury vindt dat alle drie de kandidaten een hoog ‘duurzaamheidsgehalte’ hebben en een voorbeeld zijn voor andere bedrijven