De Green Guide to your Office is geschreven in samenwerking met The Climate Group, Cisco, Vodafone, Fujitsu-Siemens en Quocirca. Het doel van de gids is om organisaties te informeren over welke IT-maatregelen resulteren in een lagere CO2-uitstoot en tegelijkertijd de concurrentiepositie te versterken. In sommige gevallen zijn ook kosten te besparen. De groene gids focust op vijf gebieden waarin technologie een rol speelt: communicatie, medewerkers, mobiele toestellen, pc-hardware en dataopslag. De adviezen variëren van direct uitvoerbare maatregelen voor de korte termijn tot langetermijnoplossingen waarvoor planning en ondersteuning nodig zijn. De gids bevat adviezen voor zowel een organisatiebrede inzet als een individuele aanpak. Alle tips zijn geschikt voor elk soort bedrijf: van mkb tot en met multinational.

“Door de invoering van nieuwe klimaatwetten en de strengere eisen voor CO2-uitstoot is het tijd organisaties attent te maken op milieuvriendelijke bedrijfsvoering”, zegt Bert van der Zwan, vicepresident EMEA van WebEx. “We hopen dat de gids bedrijven bewust maakt van de mogelijkheden om een groenere toekomst tegemoet te gaan.”

In de loop van 2008 verschijnen naast de Engelse versie ook Duitstalige, Franstalige en Nederlandstalige versies.