In zijn advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’ heeft de Rli zich de vraag gesteld hoe digitalisering en duurzaamheidstransities met elkaar samenhangen en wat ervoor nodig is om digitalisering te laten bijdragen aan de overgang naar een duurzame leefomgeving. Er is echter geen sprake van één duurzaamheidstransitie en in verschillende leefomgevingsdomeinen blijkt digitalisering zich met verschillende snelheden, intensiteit en fasering te voltrekken. Daarom heeft de raad enkele deskundigen gevraagd om in een essay te reflecteren op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidstransities in drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie. Welke veranderingen brengt die samenhang met zich mee? Wat betekent het voor het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelen? Is het huidige instrumentarium van de overheid afdoende die doelen te halen of andere publieke waarden te borgen?

De essayisten gaan allen in op actuele digitale ontwikkelingen in de leefomgevingsdomeinen en de betekenis daarvan voor de duurzaamheidstransities. In de essays komen zaken aan bod als de ontwikkeling van digitale platformen, de veranderende invloed en rol van de overheid en de borging van publieke waarden. De inhoud van de essays valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. De essays geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de raad weer.

‘Waardevol digitaliseren voor de energietransitie’

Het eerste essay ‘Waardevol digitaliseren voor de energietransitie’ van Eef Masson, Romy Dekker en Rinie van Est van het Rathenau Instituut sluit naadloos aan bij de actuele discussie over datacentra en hun energieverbruik. De auteurs besteden namelijk – naast de bovengenoemde aspecten – ruimschoots aandacht aan ‘datacentra als duurzaamheidsuitdaging’

De essays over de domeinen mobiliteit en circulaire economie komen in de loop van november uit.