Steeds meer ondernemingen maken afspraken met elkaar over duurzame producten en diensten. Veel duurzaamheidsafspraken kunnen gewoon starten of doorgaan. Ze passen vaak binnen de Mededingingswet. Maar niet altijd. Om ondernemingen te ondersteunen bij het opstellen van samenwerkingsafspraken heeft de ACM naast het visiedocument uit 2014 de uitgangspunten voor het toezicht op duurzaamheidsafspraken vastgesteld.

De ACM hanteert drie uitgangspunten voor dat toezicht:

  1. De ACM treedt niet op bij maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken als alle betrokken partijen zoals de overheid, vertegenwoordigers van burgers en bedrijven positief zijn over de afspraken.
  2. Bij klachten of signalen over duurzaamheidsafspraken, kan de ACM onderzoek starten
  3. De ACM zoekt mee naar een snelle en effectieve oplossing van eventuele problemen.

Waarom uitgangspunten voor toezicht duurzaamheidafspraken?

De ACM heeft een ‘beslisboom’ op de website gezet waarmee ondernemers een eerste check kunnen doen of hun afspraken risico’s opleveren voor de concurrentie. Mochten er door de afspraken risico’s voor de concurrentie zijn, dan moeten de voordelen van de duurzaamheidsafspraak opwegen tegen de nadelen van de concurrentieverstoring. De uitgangspunten voor toezicht op duurzaamheidsafspraken maken duidelijk waar de ACM op let bij de handhaving van de Mededingingswet bij duurzaamheidsafspraken.