De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over de samenwerking tussen producenten van koffiecapsules om meer plastic en aluminium koffiecapsules te recyclen. Negen producenten van koffiecapsules investeren samen in sorteermachines waardoor afvalverwerkers koffiecapsules beter uit het afval kunnen halen. De afvalverwerkers zorgen er vervolgens voor dat de capsules worden gerecycled. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) had de ACM gevraagd of deze samenwerking mag volgens de concurrentieregels. De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld en ziet geen bezwaren. Zo ziet de ACM geen risico op prijsverhogingen of uitsluiting van concurrenten als gevolg van dit initiatief. Wel vindt de ACM het belangrijk dat de producenten naast de samenwerking blijven innoveren om koffiecapsules te verduurzamen.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Bedrijven mogen samenwerken om duurzame doelen te halen. De Mededingingswet biedt die ruimte ook. Wij kijken graag mee als bedrijven met vragen zitten over dit soort samenwerkingen. Inmiddels zijn al verschillende partijen naar ons toegekomen met initiatieven die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en andere duurzaamheidsdoelen. Dat juichen we toe.”

Recyclen koffiecapsules

De meeste koffiecapsules zijn gemaakt van aluminium of plastic. Een groot deel van alle gebruikte koffiecapsules wordt weggegooid en verbrand. Producenten van koffiecapsules – die 90% van de markt vertegenwoordigen – willen daar met de samenwerking verandering in brengen. Het gaat om merkeigenaren Jacobs Douwe Egberts, Nestlé, Nespresso en Simon Lévelt en private labelproducenten Ahold Delhaize Coffee Company, CAPPAC, Euro Caps, Beyers Koffie en UCC Coffee Benelux. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat zij samen investeren in technologieën (zoals sorteermachines) die het voor afvalverwerkers makkelijker maken om koffiecapsules uit het afval te halen. Afvalverwerkers sorteren de koffiecapsules en brengen de capsules vervolgens naar de plek waar deze worden gerecycled.

De ACM heeft de samenwerking informeel beoordeeld volgens haar Beleidsregel Duurzaamheidsafspraken en ziet geen bezwaren. Betere recycling draagt bij aan een circulaire economie. De ACM ziet geen risico’s op nadelige gevolgen, zoals prijsverhogingen. Ook wisselen de producenten die meedoen aan het initiatief geen concurrentiegevoelige informatie uit en kunnen andere producenten en afvalverwerkers meedoen aan de samenwerking. De ACM geeft de KNVKT wel als aandachtspunt mee om ervoor te zorgen dat het initiatief geen negatief effect heeft op investeringen in verduurzaming van koffiecapsules op een andere manier dan via recycling. De ACM vindt het belangrijk dat producenten van koffiecapsules blijven investeren in innovaties voor andere mogelijk duurzame opties. Een andere optie voor verpakkingsmateriaal is bijvoorbeeld een composteerbare capsule.

ACM en duurzaamheid

Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. Het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt hieraan bij. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan. Zo geeft de ACM antwoord op de vraag wanneer concurrenten mogen samenwerken om duurzame doelen te bereiken.