Niet alleen over deze, maar óók over andere veelbesproken thema’s maakt de verzekeraar duidelijk waar zij staat.

In het maatschappelijk jaarverslag geeft Achmea haar visie op zes maatschappelijke issues: (het herstel van) vertrouwen, solidariteit, preventie, wereldwijde vernieuwing en verbetering, klimaat en duurzaam beleggen. Achmea maakt niet alleen duidelijk welke tastbare resultaten zij op deze terreinen heeft bereikt, maar zet óók haar ambities voor de toekomst uiteen.

Voortrekkersrol

“Juist nu hebben bedrijven in de financiële sector een uitgelezen kans om mvo stevig in hun organisaties te verankeren. Voor Achmea betekent dit dat we in alle geledingen van onze organisatie meedenken over maatschappelijk verantwoord bezig zijn”, benadrukt Achmea’s bestuursvoorzitter Willem van Duin. “Achmea wil ook op dit terrein vooroplopen. Wij bieden als verzekeraar diensten aan die maatschappelijk relevant zijn en het zit in onze genen bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Achmea wil een goede werkgever zijn, maar uiteraard óók een organisatie waar mensen zich goed verzekerd weten. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat zo lang verzekeraars hun maatschappelijke functie naar behoren vervullen, mensen sneller bereid zijn hun vertrouwen (opnieuw) aan hen te schenken.”

Klimaatneutraal

In 2008 schreef Achmea verschillende wapenfeiten op haar naam. Zo behoren Interpolis en Centraal Beheer Achmea tot de drie meest betrouwbare verzekeraars van Nederland en is Achmea onder andere uitgeroepen tot `beste werkgever voor multicultureel talent’. Daarnaast ondersteunde de Eureko Achmea Foundation – waarvoor een half procent van de bedrijfswinst wordt vrijgemaakt – goede doelen wereldwijd met ruim EUR 2,8 miljoen. Zo is de Eureko Achmea Foundation partner van HealthNet TPO, een non-profit organisatie die werkt in gebieden die door oorlog, rampen en armoede zijn ontwricht. Bovendien heeft de verzekeraar besloten in 2009 een Leerstoel Microverzekeren in het leven te roepen. Verder werkt Achmea’s pensioenbedrijf samen met World Granny om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de ontwikkeling van oudedagsvoorzieningen.

Dit betekent niet dat Achmea achteroverleunt, benadrukt Van Duin. “Duurzaam ondernemen betekent dat je je nek moet blijven uitsteken en durven anticiperen, want mvo kan altijd beter. Door de financiële crisis en de klimaatverandering moeten we het spel anders spelen. Dat zijn we verplicht aan toekomstige generaties. Zo scherpen we ons duurzaamheidbeleid voortdurend aan. Achmea wil binnen drie jaar klimaatneutraal zijn.”

Vertrouwen

Vertrouwen raakt de kern van de activiteiten van Achmea. Verzekeren betekent óók het organiseren van solidariteit, iets wat in de sterk geïndividualiseerde samenleving steeds minder vanzelfsprekend is. Hieraan geeft Achmea niet alleen invulling door een ruimhartig acceptatiebeleid en het belonen van eigen verantwoordelijkheid. Maar óók door wanbetaling en fraude hard aan te pakken. Zo heeft Achmea in 2008 ruim EUR 4 miljoen teruggevorderd bij zorgverleners en patiënten vanwege administratieve fouten, onterechte declaraties en vermoedelijke fraude.

Servicedesk Zorg en Verzuim

Ook preventie staat hoog op de agenda bij Achmea. Zo ziet de verzekeraar grote voordelen in een geïntegreerde aanpak van arbodienstverlening en zorgverzekeringen. Hiervoor heeft zij vorig jaar de Servicedesk Zorg en Verzuim opgericht, waarmee werkgevers over één loket beschikken voor zorg, verzuim en arbo. Verder streeft Achmea ernaar mensen zo lang mogelijk in het arbeidsproces te houden. Zo lanceerde Achmea Vitale `Voorsprong’, een initiatief met verschillende gemeenten om personen met een WWB-uitkering (Wet werk en bijstand) te stimuleren weer te gaan werken.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Achmea gaf begin 2008 onder de noemer `enhanced engagement’ het startsein voor een aanscherping van haar beleggingsbeleid. Op basis van drie thema’s – mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering – selecteert zij elk jaar bedrijven waarmee zij een dialoog aangaat om op deze terreinen zichtbare verbeteringen te realiseren. Zo staan in 2009 de thema’s volksgezondheid en watermanagement op het programma. Verder introduceerde Syntrus Achmea – dat geld van pensioenfondsen beheert en belegt – in 2008 de aanpak `Verantwoord Beleggen’. Daarbij worden bedrijven beoordeeld op de vraag hoe zij omgaan met het thema `gedwongen arbeid’. In 2009 wil Syntrus Achmea deze aanpak verder uitbreiden.