Gisteren liet ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze ‘zorgen’ te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om ‘haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren’ en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta ‘over de financiële, sociale en milieukwesties’ voort. Zij ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.

In het gisteren gepubliceerde rapport ‘Ravages through India’ van Nostromo Research en India Resource Centre wordt Vedanta Resources en haar dochterondernemingen BALCO, MALCO, Vedanta Alumina en Sterlite Industries, een scala van misdragingen op financieel, sociaal en milieugebied verweten. Het rapport onderschrijft daarmee de talloze eerdere negatieve berichten in de Indiase pers over Vedanta’s gedrag. Het nieuwe rapport verschijnt als ‘Counter report 2005′ vlak voor de Algemene Ledenvergadering van Vedanta die overmorgen in Londen wordt gehouden. Vedanta Resources, een van oorsprong Indiaas (familie)bedrijf, staat sinds december 2003 genoteerd aan de London Stock Exchange.

In het rapport worden tal van voorbeelden gegeven van mensenrechtenschendingen en ernstige milieudelicten waar Vedanta Resources en haar dochterondernemingen zich in India schuldig aan maken. Zo is er in diverse deelstaten van India sprake van illegale en soms gewelddadige ontruimingen van huizen en zelfs hele dorpen. Duizenden, veelal tribale, inwoners zijn daarvan het slachtoffer. Ook wordt bij de winning van bauxiet het milieu ernstig aangetast en verrichten de arbeiders hun gevaarlijke werk zonder enige bescherming en medische zorg. Twee commissies van het Indiase Hooggerechtshof hebben het afgelopen jaar veroordelingen uitgesproken over het gedrag van Vedanta. Het betreft de enorme gevolgen van de bauxietwinning voor de inheemse bevolking en het milieu in de deelstaat Orissa en het dumpen van giftig afval van een kopersmelterij in Tamil Nadu.

Het rapport gaat ook uitvoerig in op onrechtmatigheden bij Vedanta’s beursgang en ondeugdelijk corporate management. Met betrekking tot India geeft het rapport een somber beeld van het beleid van Vedanta Resources: handel met voorkennis, schimmige onderhandse deals met politici, het negeren van wettelijk verplichte inspraakprocedures, pressie op lokale bestuurders om hen op te zetten tegen de eigen tribale bevolking, bouwen van fabrieken en mijnen zonder toestemming van relevante overheidsinstanties, etc.