Onderzoeksbureau Sustainalytics geeft ABN AMRO op het gebied van duurzaamheid de status van Industry Leader. Daarmee behoort ABN AMRO wereldwijd tot de meest duurzame vijf procent bedrijven in de financiële sector.

Sustainalytics beoordeelt wereldwijd hoe duurzaam banken zijn op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance.  De totale beoordeling van ABN AMRO is onlangs verhoogd van 71 punten naar 76 punten. ABN AMRO steeg in de beoordeling vooral op milieu aspecten en op het onderdeel governance.

Sustainalytics: “ABN AMRO Group voert een preventief duurzaamheidsbeleid en hanteert daarbij strikte maatschappelijke en milieustandaarden. De bank hecht aan verantwoord financieren en beleggen en is nauw betrokken bij duurzame sectorinitiatieven met een verantwoorde beleggingsstrategie.

Er is ook ruimte voor verbetering. Zo zou de bank doelstellingen en deadlines kunnen definiëren om het aanbod van milieuvriendelijke producten te vergroten; of een bankbreed programma uitrollen ter bevordering van ‘financial inclusion’ (om mensen financieel niet uit te sluiten). ABN AMRO Group behoort tot de meest duurzame ondernemingen van de financiële sector en is goed gepositioneerd om te anticiperen op toekomstige relevante macro-ontwikkelingen op maatschappelijk en milieugebied.”

ABN AMRO streeft  ernaar om een betere bank te zijn die bijdraagt aan een betere wereld, om een duurzame, transparante bank te zijn. Externe, onafhankelijke onderzoeken zoals van Sustainalytics stellen de bank in staat om de voortgang op deze ambitie te meten.