Duurzaamheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Klimaatverandering, ruimtegebruik in Nederland, biodiversiteit hier en elders in de wereld, een gezonde leefomgeving voor onze kinderen en meer welvaart voor kinderen waar ook ter wereld. De MVO-prijs richt zich op bedrijven die kunnen laten zien dat duurzame winst voor milieu en maatschappij, en bedrijfseconomische resultaten elkaar versterken (de winnende combinatie van People, Planet, Profit).

Op de website www.mvoprijs.nl staan de criteria waar de deelnemende organisaties aan moeten voldoen. Daarnaast vinden ondernemers hier best practices & tips over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De website betrekt het publiek actief bij de prijs. Na de selectieronde door een deskundige jury kunnen alle Tilburgers, personeelsleden van de deelnemende bedrijven, toeleveranciers en andere handelspartners stemmen op de genomineerde ondernemingen.

Bedrijven die op enige manier al bezig zijn met MVO, worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de MVO-prijs via www.mvoprijs.nl. Let op: de inschrijving sluit op 12 juli 2010 om 12 uur ’s middags!

Achtergrondinformatie

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen stemmen ondernemers hun bedrijfsvoering af op klimaat, samenleving en milieu. COS Brabant en de gemeente Tilburg willen dergelijk ondernemingen binnen Tilburg stimuleren. Daarom hebben COS Brabant en de gemeente Tilburg in 2008 de MVO-prijs in het leven geroepen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, waarbij zowel kleine als grote bedrijven mee kunnen dingen.