De agenda roept overheid, eindgebruikers en marktpartijen op om bij te dragen aan een duurzame samenleving door fietsgebruik te stimuleren. Meerdere doelen worden hiermee gelijktijdig gediend op het gebied van de bereikbaarheid, luchtkwaliteit, volksgezondheid en ruimtebeslag.

De duurzaamheidagenda is opgesteld door BOVAG en RAI Vereniging met medewerking van de Fietsersbond en onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV. BOVAG en RAI Vereniging werken ook aan Duurzaamheidagenda’s voor personenauto’s, trucks en gemotoriseerde tweewielers.

Vervangen van korte autoritten
Door het fietsgebruik te stimuleren wordt sterk bijgedragen aan een betere luchtkwaliteit en aan het tegengaan van het broeikaseffect. Met name de uitstoot door kortere autoritten kan met behulp van de (elektrische) fiets fors worden teruggedrongen.

Fietsen naar het werk
Op dit moment fietst 24 procent van de werknemers in Nederland van of naar het werk. Die groep kan een stuk groter worden. Zeker met de elektrische fiets is veel winst te behalen. Peter Janssen, directeur RAI Vereniging: “Met een E-bike kun je met gemak de dubbele afstand in dezelfde tijd afleggen.” Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG, vult aan: “Fietsers besparen op autokosten, parkeerkosten en uitstoot van schadelijke stoffen en bevorderen de bereikbaarheid. Het is ook nog eens goed voor de lichaamsbeweging en draagt daarmee bij aan minder ziekteverzuim: met de fiets, en ook met de E-bike, haal je gemakkelijk de beweegnorm van 30 minuten per dag!” Reden waarom BOVAG en RAI Vereniging pleiten voor verruiming van de bedrijfsfietsregeling, zodat ook aanschaf van de E-bike er onder valt en daarmee beter in beeld komt bij de forens. Daarnaast kunnen fietsverbindingen ook comfortabeler en directer.

Leasefiets met pechservice
In Nederland moeten meer fietsdiensten komen, zoals dat nu met de OV-fiets het geval is. Peter Janssen: “Zo denken wij bijvoorbeeld aan een projectbureau dat luxe diensten gaat ontwikkelen. Bijvoorbeeld een leasefiets met pechservice. Dat is nu bij auto’s ook het geval, dus waarom niet bij de fiets?”

Fietsvriendelijke wijk
Het plan concentreert zich daarnaast op gebiedsontwikkeling. Koos Burgman: “Nu fietsen kinderen naar een verkeersveilige schoolomgeving, wat ons betreft fietsen ze straks door een verkeersvriendelijke wijk. Dat kan door bij herstructurering en gebiedsontwikkeling meer aandacht te besteden aan fietsverkeer.”