Aanbestedende diensten grijpen kansen met de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Samen zijn ze al goed voor 48 aanvragen. De subsidieregeling AKCI biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om extern advies in te winnen over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Inmiddels zijn er al 41 subsidieaanvragen toegekend voor advies over klimaatneutraal en circulair inkopen. De meeste aanvragen zijn voor MVI-ambities op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast zijn er 7 subsidieaanvragen toegekend voor advies over andere MVI-thema’s.

Vraag ook subsidie aan

Wilt u weten hoe u de subsidie aanvraagt en hoeveel budget er nog is? De stand van zaken met de aanvraaginformatie staat op de pagina van AKCI.

Impuls voor de energietransitie

De subsidieregeling AKCI wordt voor een groot deel gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De Rijksoverheid geeft hiermee via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Meer weten?

www.pianoo.nl/klimaatenveloppe