Aan de slag met de Global Goals via de MVO Prestatieladder

In 2015 onderschreven 193 landen de intentie om zich in te zetten om 17 belangrijke doelen te behalen voor 2030: de Sustainable Development Goals (SDG’s) of ook wel de ‘Global Goals’ genoemd. Met nog twaalf jaar te gaan verspreidt de sense of urgency zich nu ook onder instituten en organisaties die voor 2015 al aan de weg timmerden om bedrijven richting een meer duurzame bedrijfsvoering te bewegen. Het managementsysteem ‘MVO Prestatieladder’ biedt een duidelijke structuur om Sustainable Development Goals te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en op eigen schaal impact te maken op de Global Goals.

Duurzame bedrijfsvoering

Eén van de bestaande managementsystemen is de in Nederland ontwikkelde en inmiddels internationaal ingezette MVO Prestatieladder.  Een MVO managementsysteem dat koplopers op duurzaam gebied in diverse sectoren de mogelijkheid biedt om (samen met haar stakeholders) zichzelf kritisch onder de loep te nemen. Het geeft een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie. Door middel van toetsing en certificering wordt elk jaar opnieuw gekeken hoe het bedrijf hieraan voldoet. De norm MVO Prestatieladder is gebaseerd op en gekoppeld aan bekende richtlijnen en certificeringen als ISO 26000, ISO 9001:2015, AA1000 en het Global Report Initiative (GRI), de opbouw van de norm is identiek aan de structuur van ISO 9001 en ISO 14001.

MVO Prestatieladder klimt in de SDG’s

De MVO Prestatieladder biedt een duidelijke structuur om Sustainable Development Goals te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en op eigen schaal impact te maken op de Global Goals.

Sjoerd Wester van SGS Nederland B.V., één van de mensen, betrokken bij de stichting achter de Prestatieladder heeft zich bezig gehouden met deze nieuwe koppeling: “De MVO Prestatieladder is ooit in het leven geroepen om bedrijven met een intrinsieke motivatie om te verduurzamen te voorzien van praktische inzichten in waar de meeste duurzame ontwikkeling te behalen is en hoe je dit gestructureerd kunt bereiken. Certificeringen en systemen zijn hierbij geen doel maar middel. We nemen de SDG’s nu als uitgangspunt voor bedrijven om dit inzicht verder te vergroten en zichzelf te vergelijken met de rest van de branche. Het is een hele puzzel geweest maar we hebben de bestaande criteria van de MVO Prestatieladder kunnen koppelen aan de SDG’s, in lijn met bekende kaders als ISO en GRI normen. “

Met een toolkit kunnen bedrijven straks zelf  zien waar ze staan. Het inzetten van een traject tot certificering en het implementeren van beleid om verbetering door te voeren blijft echter maatwerk, geeft Wester aan.

“Onze certificerende instellingen hebben er echt een passie voor om bedrijven en organisaties bij te staan in hun duurzame ambities. Dat maakt dat je altijd maatwerk levert, omdat geen bedrijf hetzelfde is. Doelstellingen lopen uiteen, maar ook de ambities die organisaties hebben verschillen sterk. Met een MVO Prestatieladder certificering geven we iedereen een helder inzicht in waar het bedrijf nu staat en een heldere blik op welke impact zij maken door zich in te zetten voor de Sustainable Development Goals van de VN. Naast het reeds bekende ‘People, Planet, Profit helpen we met de koppeling met de SDG’s bedrijven en organisaties ook vorm te geven aan hun P van Purpose. “

MVO Prestatieladder op 18de Nationaal Sustainability Congres

De stichting achter de MVO Prestatieladder trapt dit jaar af met een nieuwe communicatie en marketing strategie om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken en te helpen. De MVO Prestatieladder verzorgt in dit kader een sessie en is met een stand aanwezig op  het Nationaal Sustainability Congres op 8 november in Den Bosch. Sprekers in de sessie zijn:

  • Niels van den Beucken, CFO Arte di Granito
  • Jeroen Eeuwijk, General Manager Koninklijke van Twist
  • Martijn Junggeburth, Manager Duurzaamheid, Veiligheid en Milieu bij Swinkels Familiy Brewers

 

Lees ook het interview met Sjoerd Wester

Share Button