Er waren geen grote verschillen in het beeld voor de diverse branches. De overheid (provincies) is verplicht het overheids-milieujaarverslag te beoordelen. 85% van de tijdig ingediende verslagen zijn door de provincies tijdig beoordeeld. De bedrijven scoren dus nog wat beter dan de overheden zelf…