Deze week heeft Minister Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, het officiële startschot gegeven voor de SDG Voices Belgium campagne. Precies één jaar na de lancering van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, duidt The Shift, samen met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), acht ambassadeurs aan om deze ontwikkelingsdoelstellingen te promoten en een oproep te doen aan iedereen in België om deze waar te maken. De geselecteerde organisaties werden tijdens een officieel lanceringsmoment in het Egmontpaleis te Brussel bekendgemaakt.

Een nationale insteek van een mondiale agenda

Eind september 2015 lanceerde de VN haar 17 Sustainable Development Goals. Deze goals moeten onder meer armoede uit de wereld helpen, ongelijkheid bestrijden en klimaatverandering aanpakken. Om deze globale duurzaamheidsagenda te promoten, heeft secretaris-generaal Ban Ki-Moon een aantal internationale ambassadeurs benoemd, waaronder Koningin Mathilde, zaakvoerders Paul Polman en Jack Ma en celebrities als Lionel Messi en Shakira. “In België woont 15% van de bevolking onder armoedegrens en dreigt er een groeiende ongelijkheid. Ook klimaatproblematiek zal een impact hebben in ons land, onder andere op de biodiversiteit en het waterbeheer,” aldus Sabine Denis, co-CEO van The Shift. Naar internationaal voorbeeld worden er nu ook op Belgisch niveau acht organisaties als woordvoerders benoemd, die samen het draagvlak voor duurzaamheid en de SDGs in België zullen helpen vergroten.

Goodplanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking en 11.11.11 zetten duurzaamheidsdoelstellingen in de verf

SDG Voices, een initiatief van The Shift en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), ambieert om via nationale woordvoerders de 17 SDGs bekender te maken bij het grote publiek. Een experten jury heeft dan ook acht Belgische organisaties geselecteerd, die elk gedurende één jaar een nationale communicatiecampagne zullen voeren als woordvoerders van de SDGs.

De organisaties werden verkozen via een dubbele selectieprocedure. Een nominatiecomité, bestaande uit 17 experten uit het middenveld, stelde eerst een lijst met organisaties op die volgens hen het meeste potentieel hebben om de SDGs in België te promoten. Uit deze longlist verkoos een jury van communicatie-experten dan acht organisaties die het best een groot publiek kunnen bereiken. De jury heeft per thema People, Planet en Prosperity één Nederlandstalige en één Franstalige organisatie aangeduid, evenals twee organisaties die actief zijn rond het thema Peace & Justice.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen

Een van de hoofddoelstellingen van het project is om de SDGs bekend te maken bij het grote publiek, maar ook het inspireren en aanmoedigen van concrete engagementen is een belangrijk uitgangspunt. “Deze campagne beoogt meer dan enkel de bekendheid van de SDGs in België te vergroten,” legt David Leyssens, Co-CEO van The Shift, uit. “Ze moet ook andere organisaties doen inzien dat ze hun inspanningen rond duurzaamheid kunnen verbeteren door ze te linken aan dit globale kader. De echte impact van de campagne zal dus blijken uit de mate waarin organisaties via de SDGs mee hun steentje bijdragen aan een duurzamere wereld tegen 2030.”

Ook op individueel vlak kan iedereen in België meedenken over hoe ze kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsagenda. Zo benadrukt Dieter Vander Beke, directeur van het FIDO, “SDG Voices zijn er om iedereen te inspireren en aan te sporen om mee te helpen werken aan een duurzame toekomst – iedereen kan een steentje bijdragen!