Nu de Duurzaamheidsdoelen door de VN bekrachtigd zijn, committeren meer dan 75 Nederlandse organisaties zich om aan deze doelen bij te dragen. Onder hen zijn grote bedrijven als AkzoNobel, DSM en Philips en maatschappelijke organisaties als ICCO, CNV Internationaal en World Vision. “Uniek aan de groep organisaties is dat ze de wereldwijde uitdagingen zien als een kans om gezamenlijk oplossingen aan te bieden”, aldus Adrian de Groot Ruiz, medeoprichter van het initiatief. Tijdens een bijeenkomst in het Rijksmuseum op 2 oktober maken de organisaties hun commitment kenbaar, in het bijzijn van onder anderen Minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel). 

Tijdens de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben bijna alle landen het afgelopen weekend de zeventien Duurzaamheidsdoelen of de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) vastgesteld. Dit zijn doelen als het uitbannen van honger en extreme armoede, het aanbieden van onderwijs aan alle kinderen en fatsoenlijk werk voor iedereen. Het koninklijk paar, premier Rutte maar ook paus Franciscus en president Obama waren bij de lancering aanwezig. De doelen zijn de uitkomst van drie jaar overleg tussen landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

De Duurzaamheidsdoelen geven opvolging aan de acht Millenniumdoelen, die de lidstaten van de VN de afgelopen vijftien jaar nastreefden. Ondanks grote vooruitgang, zoals een halvering van het aantal mensen in extreme armoede en het aantal kinderen zonder basisonderwijs, zijn nog niet alle doelen behaald. Zo zijn er nog steeds 836 miljoen mensen die van minder dan $1,25 per dag leven. De Groot Ruiz: “Deze nieuwe doelen zijn geen vervanging, maar een voortzetting en uitbreiding van de Millenniumdoelen. Nu zijn er bijvoorbeeld ook doelen tegen klimaatverandering, voor duurzame consumptie of fatsoenlijk werk.” 

Omdat de uitdagingen zo complex zijn en betrekking hebben op miljarden mensen wereldwijd, is inzet van alleen de overheden niet voldoende. Om die reden hebben DSM, True Price, Worldconnectors, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een jaar geleden een Charter opgesteld dat partijen oproept in partnerschappen de SDGs na te streven. Nu hebben ondertekenaars verschillende partnerschappen opgezet rondom thema’s als ‘Human Cities’ (een initiatief van AkzoNobel) en ‘Health en Primary Care’ (een initiatief van Philips) om moeilijke problemen met innovatieve oplossingen het hoofd te bieden. De Groot Ruiz: “Eigenlijk tegen de verwachting in zagen bedrijven dit juist als kans om hun expertise en producten in te zetten voor duurzame oplossingen.” 

Inmiddels hebben meer dan 75 bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen het Charter ondertekend. Het Charter zal samen gaan werken met filantropische organisaties die zich onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende verzameld hebben onder de naam ‘Maatschappelijke Alliantie Nederland’. En de bijeenkomst in het Rijksmuseum te Amsterdam wordt geopend door Bernard Wientjes, vicevoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie Nederland en voormalig voorzitter van VNO-NCW. De bijeenkomst in het Rijksmuseum moet het begin zijn van een beweging. De Groot Ruiz: “Partijen die interesse hebben kunnen zich aansluiten. We hebben iedereen nodig!”.