Nu bedrijven zich voorbereiden op verplichte rapportage volgens de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving (de CSRD), deelt We Mean Business Coalition (WMBC) 75 interessante voorbeelden van pioniers die zich al aan de normen houden om anderen te helpen navigeren door het doolhof van regelgeving. Nederlandse voorbeelden zijn er van ABN AMRO, Philips en AkzoNobel.

De recente goedkeuring door de Europese Unie van de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) is een revolutie. Deze richtlijn, samen met de onderliggende European Sustainability Reporting Standards (ESRS), zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop bedrijven rapporteren over hun milieu-, sociale en bestuurspraktijken (ESG). En hoewel de rapportage volgens deze standaarden pas in de rapportagecyclus van 2024 van start gaat, vanaf begin 2025, waait de wind van de verandering al.

Al in het verslagjaar 2023 zagen we pioniers die ervoor kozen om hun praktijken ten minste een jaar van tevoren bekend te maken in overeenstemming met deze nieuwe standaarden. Wat nog intrigerender is, is dat zelfs bedrijven die na 2024 aan de richtlijn moeten voldoen, de richtlijn gretig hebben omarmd en de waarde inzien van het naleven van deze nieuwe normen en voorschriften.

Maar wat betekent dit precies voor bedrijven? Hoe navigeren ze op dit onbekende terrein en welke lessen kunnen uit hun ervaringen worden getrokken? Het nieuwe rapport probeert deze vragen te ontrafelen door de CSRD-rapporten van 30 early adopters onder de loep te nemen. Met als doel? Het ontdekken van aansprekende voorbeelden die anderen kunnen inspireren als ze zich voorbereiden op hun eigen rapportagetraject. Daartoe heeft WMBC 75 interessante oplossingen geselecteerd met thema’s variërend van dubbele materialiteitsbeoordeling tot plannen voor klimaattransitieactiviteiten en Scope 3 hotspots, naast vele andere.

De analyse van WMBC is niet uitputtend. Het landschap van early adopters van CSRD is groot en gevarieerd, en hoewel ze 30 rapporten hebben geselecteerd voor beoordeling, zijn er ongetwijfeld nog veel meer. WMBC maakt geen aanspraak op wetenschappelijke nauwkeurigheid van haar bevindingen, noch beweren ze dat de gegeven voorbeelden een vlekkeloze weergave zijn van CSRD-naleving. In plaats daarvan presenteren ze deze gevallen als interessante illustraties van innovatieve benaderingen die bedrijven – en hun accountants – waardevol kunnen vinden bij het vormgeven van hun verslaggevingsstrategieën.

Nederlandse CSRD Awards

Nederlandse bedrijven die voortvarend en innovatief inspelen op de CSRD met het verslag over 2023 kunnen zich aanmelden voor de Nederlandse CSRD Awards! Deze awards worden uitgereikt op 12 november tijdens CSRD DAY.