De resultaten van de vragen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden nu geanalyseerd. Enkele voorlopige conclusies zijn:

* van de 13.700 respondenten is 66% op enigerlei wijze actief met een vorm van MVO.
* 5% is niet actief, maar wel genteresseerd in MVO
* 29% zegt niet actief of genteresseerd te zijn in MVO