Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen. Alleen zo kan de doelstelling van het wettelijk streefcijfer van 30% gehaald worden. Deze bedrijven krijgen vandaag van Minister Jet Bussemaker van emancipatie en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer een brief en handreiking met informatie en tips over onder andere werving- en selectieprocedures om zo ook deze bedrijven op weg te helpen en te inspireren. 

In de onlangs gepresenteerde Bedrijvenmonitor 2016 constateerde de Commissie Monitoring dat het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen toeneemt, maar dat het te traag gaat. Dat het aandeel stijgt komt vooral door de acties bij de 200 grootste bedrijven. Het beleid van minister Bussemaker heeft zich, samen met VNO-NCW, de afgelopen jaren ook juist toegespitst op de 200 grootste bedrijven. De Commissie concludeert nu dat deze aanpak  werkt en daarom wordt het nu breder ingezet en geïntensiveerd. De handreiking vanuit OCW en VNO-NCW  die samen met Topvrouwen.nl is opgesteld, is hier een eerste stap in.

“We zien nu dat de inzet loont, al gaat het nog veel te langzaam. Om verdere stappen te zetten is meer nodig, vandaar deze gezamenlijke actie richting de 5000 bedrijven”, aldus minister Bussemaker. Voor De Boer is het een vanzelfsprekendheid dat er meer vrouwen in de top komen: “Een vader maakt ook geen onderscheid tussen zijn dochter of zoon, waarom zouden we dat in het bedrijfsleven wel doen?”

Op 7 februari jl. heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de handhaving van het wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige vrouw/man verdeling in het bestuur van ondernemingen. Dat betekent dat de 5000 ondernemingen die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, dienen te blijven streven naar een verdeling waarbij tenminste 30% van de zetels door vrouwen (en ten minste 30% van de zetels door mannen) wordt bezet in het bestuur en de raad van commissarissen. De Wet bestuur en toezicht verplicht bovendien elke onderneming die niet voldoet aan het streefcijfer van 30% m/v, in het jaarverslag uit te leggen waarom het streefcijfer niet is behaald en op te nemen wat men doet om dit wel te realiseren.