50% van de belangrijkste zakenreisbestemmingen heeft ernstige luchtvervuiling

Een nieuw onderzoeksrapport van zakenreisorganisatie BCD Travel toont aan dat in 50% van de belangrijkste zakenreissteden wereldwijd de luchtvervuiling gevaarlijk hoog is. Alleen Noord-Amerika en Zuidwest-Pacific kunnen als relatief veilig worden beschouwd. In alle andere regio’s zijn er steden met een matig (Europa) tot gevaarlijk (Azië) of extreem gevaarlijk (Midden-Oosten) niveau van luchtvervuiling. BCD Travel waarschuwt travelmanagers voor de gevaren van luchtvervuiling voor zakenreizigers en adviseert hen om richtlijnen over luchtkwaliteit op te nemen in hun Travel Risk Management programma’s.

In het rapport koppelt BCD Travel luchtkwaliteitsdata van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan eigen vluchtboekingsdata. De resultaten zijn zorgwekkend. Met slechts 10% van de wereldbevolking die schone lucht inademt, is de kans dat zakenreizigers blootgesteld worden aan luchtvervuiling zeer groot.

In de top 10 belangrijkste bestemmingen, waarvan de meeste in Noord-Amerika en Europa liggen, zijn er maar drie met schone lucht: San Francisco, New York en Philadelphia. Zes steden hebben een matige luchtvervuiling, waarvan Berlijn het meest. Shanghai, de enige Aziatische stad in de top 10, kampt met gevaarlijk veel luchtvervuiling met mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Kortstondige blootstelling aan ernstige luchtverontreiniging heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor de economie. Gezondheidsproblemen door luchtvervuiling kosten de Europese Unie jaarlijks 62 miljard euro. Wereldwijd lopen de kosten op tot bijna $6 biljoen per jaar.

Gezien het toenemende belang van reizigerswelzijn en zorgplicht, raadt BCD travelmanagers aan richtlijnen voor luchtkwaliteit op te nemen in hun Travel Risk Management programma’s om zo de gezondheid en het welzijn van hun zakenreizigers te verbeteren. Om travelmanagers daarbij te helpen, bevat het rapport over luchtvervuiling:

  • Een algemeen overzicht van de luchtkwaliteit van de 100 belangrijkste zakenreisbestemmingen wereldwijd*, zodat travelmanagers eenvoudig kunnen zien of hun reizigers gevaar lopen.
  • Een gedetailleerd overzicht van de luchtkwaliteit per regio: Azië, Afrika, Europa, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Zuidwest-Pacific
  • Tips voor travelmanagers en zakenreizigers om de risico’s van luchtvervuiling te beperken.

“We vinden het belangrijk onze klanten te ondersteunen in hun zorgplicht voor hun reizigers”, zegt Martin Weisskirchen, Vice President Technology Project & Global Crisis Management bij BCD Travel. “Een goed Travel Risk Management programma voor de veiligheid van reizigers draait niet alleen om noodsituaties zoals een aanslag, orkaan of aardbeving, maar ook om alledaagse risico’s zoals een auto-ongeluk of blootstelling aan luchtvervuiling. Werkgevers die maatregelen nemen om de gevolgen van luchtvervuiling te beperken, laten hun medewerkers zien dat ze belang hechten aan hun welzijn. Met dit rapport willen we travelmanagers helpen meer te weten te komen over luchtvervuiling, te controleren of hun reizigers risico lopen en een plan van aanpak op te stellen.”

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • Veel wereldsteden overschrijden de veiligheidsgrenzen van de WHO voor luchtvervuiling, soms zelfs meer dan vijf keer de norm. Deze steden zijn vaak belangrijke bestemmingen die veel door zakenreizigers bezocht worden.
  • Kortstondige blootstelling aan ernstige luchtvervuiling kan volgens de Britse overheidsdienst voor milieu, voeding en platteland onmiddellijke symptomen veroorzaken zoals irritatie van de ogen, neus en keel, hoesten, benauwdheid en kortademigheid. Volgens de WHO kan langdurige blootstelling leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals verminderde longfunctie, verergerde astma, chronische bronchitis of zelfs een hartaanval.
  • Aangezien weersomstandigheden een duidelijke invloed hebben op het niveau van luchtvervuiling, is het mogelijk om advies te geven wanneer wel of net niet naar een bepaalde bestemming te reizen. In de winter hebben sommige Aziatische steden bijvoorbeeld gevaarlijk hoge concentraties luchtvervuiling, dus is het beter om reizen naar deze bestemmingen in die periode zo veel mogelijk te beperken.

Tips voor reizigers naar gevaarlijke bestemmingen:

1) Overweeg trips in te korten of virtuele meetings te plannen.

2) Controleer regelmatig de real time situatie via de lokale Air Quality Index (AQI).

3) Beperk activiteiten buitenshuis en draag indien nodig een goed passend masker.

Maatregelen voor travelmanagers om hun reizigers te beschermen:

1) Bied informatie en tools die reizigers beschermen tegen luchtvervuiling.

2) Zorg dat reizigers bekend zijn met het reisbeleid op het gebied van gezondheid en noodgevallen.

3) Stuur waarschuwingen en tips voor, tijdens en na de trip. 4) Verzamel data over hoe lang zakenreizigers worden blootgesteld aan welke mate van luchtverontreiniging en geef advies om blootstelling aan verontreinigde lucht zoveel mogelijk te beperken.

*Op basis van wereldwijde vluchtboekingsdata van BCD Travel in 2018.

Share Button