De transformatie naar een circulaire economie staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Zonder verandering dreigt een dringend tekort aan grondstoffen, aantasting van milieu en klimaat en een negatieve invloed op het welzijn van de samenleving. Deze transformatie naar een circulaire economie brengt ook de roep om circulaire bedrijfsmodellen. Eind september organiseerde Kirkman Company de eerste editie van Route Circulair. Een eventreeks, waarin aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek zeven circulaire bedrijfsmodellen worden behandeld. Deze blog neemt jou mee in het circulaire inputmodel en geeft 5 praktische tips om rekening mee te houden, wanneer jouw organisatie met dit model wil gaan werken.

Het circulaire inputmodel draait om het gebruik van grondstoffen die volledig hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar of recyclebaar zijn. Het model biedt veel kansen die uiteenlopen van biologische voorbeelden tot baanbrekende recycling technologieën zoals bij Ioniqa. Dit bedrijf recyclet PET, een veelgebruikte kunststofsoort, en brengt het terug naar de grondstof met een innovatieve technologie. Door het afval 100% te recyclen naar virgin material sluit Ioniqa de cirkel met een optimaal waarde behoud van de grondstof en een 75% lagere CO2 uitstoot.  Naast het circulaire inputmodel zijn er nog een aantal modellen, welke een organisatie kan inzetten om te transformeren naar de circulaire economie. Zo spelen het afvalwaarde- en levensduurmodel een belangrijke rol. Deze worden behandeld op 3 november tijdens de volgende editie van Route Circulair.

Vernieuwers worden vaak niet met open armen ontvangen. Circulaire bedrijven merken dat grote klanten en investeringen op zich laten wachten. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie succesvol bent in de circulaire economie? 5 tips om rekening mee te houden voor organisaties die werken met het circulaire inputmodel.

  1. Zoek partijen met dezelfde visie en werk samen in een langdurig partnerschap.

Een andere manier van samenwerking vereist transparantie, maar wat mag en wil je delen met andere partijen? Kartelvorming moet worden voorkomen en je intellectueel eigendom beschermd. Bij de implementatie of opschaling van het circulaire inputmodel, zijn langdurige partnerschappen gewenst. Er zullen altijd partijen zijn die niet willen of kunnen meebewegen. Tonnis Hooghoudt (CEO en oprichter van Ioniqa) gelooft dat je partijen moet uitzoeken met eenzelfde visie en doel. Langdurige samenwerking en transparantie volgen dan vanzelf.

  1. De consument stemt met zijn portemonnee.

Is de maatschappij al wel zo ver om mee te gaan met de circulaire economie? Guido Braam (Initiator van The Netherlands Circular Hotspot) stelt dat de circulaire economie een true price nodig heeft, maar consumenten nog niet altijd bereid zijn om bij te dragen aan de maatschappelijke kosten. Producenten hebben een goed business model nodig met concurrerende prijzen. Ioniqa zorgt er daarom voor dat hun eindproduct goedkoper is dan de olieprijs. Want, aldus Hooghoudt: “Er is een business model nodig om een deuk in de afvalberg te slaan”.

  1. De overheid stuurt en versnelt, geef hier vervolgens als ondernemers vorm aan.

De overheid heeft veel kennis en kan de circulaire economie aanjagen, maar ze kan het niet alleen. Het is belangrijk dat de overheid het initiatief neemt en laat zien dat ze in de circulaire economie gelooft en eraan begint. Ondernemers moeten vervolgens het land in gaan om te kijken wat er echt leeft en hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Het cosmetica bedrijf Lush heeft hier succesvol vorm aan gegeven. Lush werkt, volgens het circulaire inputmodel, met natuurlijke producten en gerecyclede, recyclebare of zonder verpakkingen, zo vertelt Dionne Ewen (onderzoeker circulaire bedrijfsmodellen en consultant bij Kirkman Company). De massa volgt wanneer opschaling en innovatie worden gerealiseerd.

  1. Draag een (circulaire) oplossing aan voor een vraag in een functionele aanbesteding.

De Nederlandse overheid moet nog groeien in de uitvoering rondom innovatief en circulair aanbesteden. Aanbestedingsprocedures worden vaak nog gewonnen op de laagste prijs. Een oplossing ligt in functioneel aanbesteden, aldus Marjolein Brasz (Amsterdam Economic Board). Dit stelt overheden in staat een probleem neer te leggen in de markt en de oplossing uit de markt te laten komen. Je blijft als (circulaire) aanbieder gedurende het aanbestedingsproces in gesprek met de leverancier. Er vindt een verandering plaats naar procesbegeleiding en partnerschap in de keten in plaats van de traditionele klant-leverancier relatie.

  1. Circulaire bedrijfsmodellen vereisen een organisatie transformatie.

Er komt veel kijken bij het werken volgens een circulair bedrijfsmodel. Inkoop, marketing, aanbestedingen, nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen en niet te vergeten een grote verandering voor de medewerkers. Waar moet je rekening mee houden als bedrijf bij zo’n transformatie?

Deze Blogreeks wordt geschreven door Maaike Broekhuis, Young Professional bij Kirkman Company. Maaike is actief in de New Economy practice van Kirkman Company. Deze practice helpt organisaties in de transformatie naar de circulaire economie.