E.E.T.-ambitie: doorbraken stimuleren en versnellen

De belangrijkste karaktertrekken van E.E.T. zijn: het combineren van economische en ecologische drijfveren, het fundamentele karakter van het onderzoek, de focus op doorbraken en de noodzaak van samenwerking. Het programma kent inmiddels ruim 100 zeer uiteenlopende projecten. In deze E.E.T.-projecten proberen bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten aan te tonen dat aanzienlijke vermindering van de milieudruk wel degelijk economische winst kan opleveren. E.E.T. geeft ondersteuning aan meerjarige ontwikkelingsprojecten en aan kiemprojecten. Meerjarige E.E.T.-projecten zijn grote technologie-ontwikkelingsprojecten, waarvan het uiteindelijke resultaat binnen een periode van 5 tot 10 jaar bereikt moet kunnen worden. Een kiemproject biedt de mogelijkheid gedurende maximaal één jaar de haalbaarheid van een projectidee te onderzoeken.

Nu indienen nieuwe E.E.T.-projectvoorstellen

De adviesronde van meerjarige E.E.T.- projecten is momenteel open. Tot en met 12 november 2001 kunnen nieuwe projectvoorstellen ingediend worden. Het budget in de huidige tender is vergelijkbaar met die van de vorige tenders. Er is NLG 47,5 miljoen (EUR 21.554.560) beschikbaar voor de meerjarige E.E.T. projecten.