Maar liefst 42% van de Nederlandse bedrijven heeft geen ontwikkeld beleid op diversiteit en inclusiviteit. Vooral binnen het MKB is het onderwerp niet top-of-mind. Dat blijkt uit het Future of Work Report waarvan Monsterboard (onderdeel van Monster Global) nieuwe resultaten deelt. Wereldwijd is etnische diversiteit een hot topic maar het onderzoek toont aan dat Nederland onder gemiddeld scoort. Internationaal geeft 37% van de werkgevers aan geen beleid te hebben op diversiteit. Werkgevers lijken zich wel te realiseren dat dit beter moet.

Helft bedrijven wereldwijd werkt wel aan strategie

Diversiteit en inclusiviteit (D&I) vormen al langere tijd een belangrijke prioriteit voor werkgevers wereldwijd, maar sociale rechtvaardigheidsbewegingen hebben initiatieven in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Kandidaten en werknemers van vandaag hebben hoge verwachtingen over diversiteit en inclusiviteit. Dit dwingt organisaties tot het maken van eerlijke evaluaties en updates van hun beleid. gender

Het goede nieuws is gelukkig dat bijna de helft van de bedrijven wereldwijd wel werkt aan een strategie op D&I. Ongeveer 1 op de 3 werkgevers in Duitsland, Zweden en Nederland is de wervingsstrategieën aan het actualiseren, in vergelijking met meer dan 1 op de 2 in de VS en Canada. Bij het ontwikkelen van zo’n strategie, ligt de focus in eerste instantie op gender, gevolgd door leeftijd en etniciteit.

De drie belangrijkste prioriteiten op het gebied van inclusiviteit zijn:
1) Personeelsontwikkeling 42%
2) Gendergelijkheid in salarissen 40%
3) Het opbouwen van een divers personeelsbestand 34%

Gender Gap onder hoge inkomens nog altijd groot in Nederland

Wereldwijd geeft 40% van de werkgevers aan wel prioriteit aan loongelijkheid tussen mannen en vrouwen en het is een prioriteit voor een derde van de werkgevers in het algemeen. In Nederland is de Gender Gap nog altijd groot, met name als het gaat om de hogere inkomens.

Gender gap, bron Monsterboard

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Vrouwen zijn het met de volgende stelling minder eens dan mannen: “Binnen mijn bedrijf ervaar ik een inclusieve werkomgeving.” Ook hechten vrouwen meer waarde aan employee training (ter bevordering van inclusiviteit) en het hebben van een inclusieve werkomgeving dan mannen. De wensen ten aanzien van werk zijn voor werknemers ook veranderd sinds corona. De vijf belangrijkste behoeften in werk zijn voor alle geslachten hetzelfde, maar vrouwen willen nu nog meer dan mannen aandacht voor flexibel werken, salarisbescherming, gezondheidsbeleid en werken op afstand. Vrouwen voelen zich tijdens de Covid pandemie mentaal en emotioneel minder gesteund door werkgevers dan mannen.

Over het Future of Work report

In het Future of Work Report wordt de staat van recruitment onthuld en verzameld in een onderzoek onder HR-professionals en wervingsmanagers over de hele wereld. Als wereldleider in het verbinden van mensen en banen, peilt Monsterboard regelmatig trends, uitdagingen en kansen in het wervingsproces bij werkgevers en kandidaten. Het Future of Work onderzoek werd uitgevoerd in oktober en november 2020 in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Dynata. Via een online enquête werden 3.100 recruiters, betrokkenen bij talentwerving of de HR verantwoordelijke ondervraagd in de VS, Canada, de UK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Zweden. Voor elk land is een steekproef van n=400 genomen, behalve voor Nederland en Zweden waar n=300 werd aangehouden. In alle onderzoeken geven wereldwijde gemiddelden een gelijk gewicht aan elk land.