Het oprichten van een duurzaam bedrijf is een goede manier om te tonen dat het anders kan. Dat economie en duurzaamheid heus hand in hand kunnen gaan. Tegelijkertijd krijg je er veel klanten en stakeholders bij, waardoor je boodschap breder wordt uitgedragen. Het oprichten van een duurzaam bedrijf vergt wel een aantal aandachtspunten want in de prille beginfase kan je al veel betekenen. Deze vier tips helpen je alvast om succesvol een duurzaam bedrijf op te richten.

# 1. Duurzaamheid integreren in de oprichtingsakte

Ga je een nv of een bv oprichten? Dan is het verplicht om een oprichtingsakte of statuten op te stellen. Hierin neem je onder andere de relevante juridische aspecten van je eigen bedrijf op, maar ook het doel van de onderneming. Een duurzaam bedrijf heeft ook duurzame doelstellingen. Het voordeel is dat alle besluiten die niet met de doelomschrijving overeenstemmen, nietig of vernietigbaar zijn. Wanneer een nieuwe bestuurder in strijd met de statuten handelt, kan de bestuurder zelfs aansprakelijk zijn. Door in de oprichtingsakte al duurzaamheidseisen en duurzaamheidsdoelen op te nemen, garandeer je dat de gewenste bedrijfsvoering strookt met de duurzame doelen die je vooropstelt.

De doelstellingen in de statuten zijn vaak wel vrij algemeen geformuleerd. Dat is belangrijk omdat je enkel zo voldoende vrijheid hebt om te ondernemen en mee te evolueren met maatschappelijke veranderingen. Concrete strategieën zijn dus niet in de oprichtingsakte terug te vinden, maar giet je in een strategie- en waardenkader. Hierin geef je aan hoe je de doelstellingen uit de statuten in de praktijk zal nastreven.

# 2. Op een duurzame manier kapitaal vergaren

Bij de oprichting van je bedrijf heb je kapitaal nodig. Enkel met voldoende kapitaal kan je investeren en groei bewerkstelligen. Bij de zoektocht naar extern kapitaal klop je dan ook aan bij een groene bankier. Duurzame banken investeren niet in vervuilende energie, wapenindustrie en dierenleed. Volgens onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer gaat tot 80% van de energieleningen bij sommige banken nog steeds naar fossiele energie, terwijl er honderden miljoenen stromen naar wapenbedrijven die wapens leveren aan landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Vooral Triodos en ASN scoren op het vlak van duurzaamheid heel goed.

# 3. Betrokkenheid creëren

Als duurzaam bedrijf moet je je realiseren dat je slechts een kleine schakel bent in een wereld die niet meteen uitblinkt op het vlak van duurzaamheid. Niet alleen zelf het goede voorbeeld geven maar tegelijk ook anderen stimuleren om je voorbeeld te volgen, blijft belangrijk. Vooral betrokkenheid blijkt daarbij heel belangrijk te zijn. Daarom nodigen bedrijven vaak medewerkers uit om mee te denken over duurzame ideeën of staan ze hen zelfs toe om mee te investeren. 

Als beginnend bedrijf is dat zeker een goed idee. Hetzelfde kan je bijvoorbeeld doen met lokale bewoners. Je kan bijvoorbeeld kapitaal ophalen bij buurtbewoners en hen tegelijkertijd blijvend informeren over de duurzame resultaten die je neerzet. Door duurzaamheid zichtbaar te maken creëer je een breder raakvlak, veranker je duurzaamheid dieper in de samenleving en vergroot je nog meer de invloed die je als bedrijf hebt.

# 4. Bedenk een winstgevend model

Duurzame bedrijven willen vaak veel terug laten vloeien naar de samenleving of het milieu. Dat is natuurlijk logisch, maar het vinden van een goed evenwicht blijft belangrijk. Durf daarom ook te investeren, grijp economische kansen aan en blijf groeien. Enkel door groter te worden vergroot je de invloed die je op de samenleving hebt. Een eigen bedrijf starten begint bij een goed financieel plan en voor een duurzaam bedrijf is dat niet anders.