Het huidige milieuprogramma van 3M loopt tot 2010. Elke dag weer zetten medewerkers wereldwijd zich in om onze ecologische footprint te verkleinen.Hun bijdragen variëren van de ontwikkeling van luiertape en Post-it(R) notes die het milieu minder belasten tot het reduceren van verpakkingsmateriaal voor LCD-televisieschermen.Dat levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook miljoenen euro’s aan kostenbesparing.

Minder afval, minder uitstoot

Onder de mondiale milieudoelen voor 2010 vallen onder meer het verminderen van de uitstoot van vluchtige organische stoffen, afvalreductie, energie-efficiëntie en meer nieuwe projecten volgens het credo ‘Pollution Prevention Pays’. Het programma doet een beroep op alle medewerkers om resultaten uit het verleden te overtreffen en de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu verder te verminderen.

Vooruitgang

Eind 2008 heeft 3M de helft van haar milieudoelen voor 2010 bereikt. ‘Sinds de start van het programma in 2005 liggen we op schema’, bevestigt Jean Sweeney, 3M’s vice president voor Environmental, Health and Safety Operations. ‘Via projecten over de hele wereld boeken onze medewerkers vooruitgang met het verminderen van de milieubelasting van onze productieprocessen. Ook in 2009 zetten we dit werk voortom de geboekte winst vast te houden en verder te gaan op onze weg naar duurzaamheid.’

In cijfers

Doel Resultaten medio 2008

vermindering uitstoot

vluchtige organische stoffen 25% 21%

afvalreductie 20% 18%

verhoging energie-efficiëntie 20% 19%

voltooide 3P-projecten 800 1169

N.B. Alle doelstellingen en resultaten zijn ‘geïndexeerd ten opzichte van de netto omzet’, dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de hogere productie- en omzetcijfers.

Mijlpalen in 38 jaar milieubewust ondernemen

1970: oprichting Environmental Department: ambitieuze milieudoelstellingen leiden tot significante vermindering van afval, uitstoot en energieverbruik

1973: start Energy Management programma

1975: lancering Pollution Prevention Pays (3P): verbeterprojecten voor het terugdringen van de milieubelasting van productieprocessen

1987: Air-emissie reductieprogramma

1990: vastleggen mondiale milieustrategie

1998: Life Cycle management: met duurzaamheid als uitgangspunt de levenscyclus (van productie, via klantgebruik tot recycling) van het productportfolio (her)beoordelen.

1999: 3M leidt de Dow Jones Sustainability Index voor de Industrial Goods & Services sector sinds de oprichting (1999)

2001: introductie Environmental Health & Safety management programma

2005: vastleggen milieudoelstellingen voor 2005-2010. Jaarlijks worden de resultaten gepubliceerd.

2005, 2006, 2007, 2008: Energy Star Sustained Excellence Award voor energiemanagement

2007: deelnemer aan Clinton Climate Initiative voor energiebesparing in wereldsteden.

3M Fonds voor goede doelen

Ook 3M Nederland heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Daarmee wil het bedrijf inspelen op maatschappelijke behoeften van vandaag en rekening houden met die van toekomstige generaties. Eén van onze activiteiten in 2008 was de oprichting van het 3M Fonds Nederland. Dit fonds schenkt jaarlijks 50.000 euro aan een goed doel. DeNederlandse Cystic Fibrosis Stichtingis de eerste organisatie die deze bijdrage ontving. Via het fonds bieden 3M-medewerkers ook onder werktijd een helpende hand aan niet-commerciële organisaties.