Bent u werkzaam voor een bedrijf, NGO of kennisinstelling en houdt u zich bezig met de verduurzaming van productieketens in ontwikkelingslanden? Hiervoor zijn er 3 verschillende fondsen beschikbaar. Dien uw projectvoorstel in en kijk of u in aanmerking komt voor subsidie!

Samenwerking

Problemen in internationale productieketens zijn meestal ingewikkeld. Nederlandse bedrijven zijn vaak maar een van de schakels. Vooral in ontwikkelingslanden is het soms lastig om kennis te hebben van de productieomstandigheden. Daarnaast kunnen problemen in deze productieketens niet altijd door één enkel bedrijf worden opgelost. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen binnen de sector van groot belang.

Oorzaken aanpakken

Ondernemers die hun productieketens willen verduurzamen hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 3 fondsen die een integrale  aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verduurzaming van productieketens bevorderen:

  • Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) biedt financiële ondersteuning voor het doorlichten van de productieketen. Deze regeling is opnieuw open voor het indienen van een subsidieaanvraag tot en met 30 september 2020.
  • Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen en maatregelen te nemen tegen kinderarbeid in de productieketen. Deze regeling gaat opnieuw open voor het indienen van een subsidieaanvraag op 24 februari tot en met 5 november 2020.
  • European Partnership for Responsible Minerals (Engels) (EPRM) biedt financiële ondersteuning voor activiteiten die verantwoorde mijnbouwmethodes verbeteren in mijngebieden in conflictgevoelige gebieden. Deze regeling is opnieuw open voor het indienen van subsidieaanvragen van 23 maart tot en met 7 mei 2020.

RVO biedt hulp

In de afgelopen jaren hebben wij al veel ondernemers kunnen helpen met financiële steun, advies en kennis. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een ketenonderzoek op de aanwezigheid van kinderarbeid in de productieketen. Of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van leefbaar loon in de fabrieken van toeleveranciers.