29 grote bedrijven, waaronder ING, Schiphol en Unilever, schieten ernstig tekort als het gaat om hun klimaatplannen. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Klimaatcrisis-Index, een onderzoek van NewClimate Institute in opdracht van Milieudefensie. ¨Dit onderzoek laat zien dat deze bedrijven op ramkoers liggen met het klimaat en klimaatafspraken bij lange na niet halen¨, aldus Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

De milieuorganisatie had om de plannen gevraagd, nadat de rechter in de rechtszaak tegen Shell bepaalde dat vervuilende bedrijven een grote verantwoordelijkheid dragen in het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Om aan de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde te voldoen, moet in de klimaatplannen staan hoe bedrijven 45% CO2-reductie realiseren voor 2030. Uit het onderzoek van NewClimate Institute blijkt dat deze 29 bedrijven gemiddeld niet verder komen dan 19% CO2-reductie voor 2030.

Geen transparantie

Het onafhankelijke onderzoeksbureau NewClimate Institute heeft onder andere onderzocht hoe transparant bedrijven zijn als het gaat om hun absolute uitstoot. Ook is gekeken naar de kwaliteit van de klimaatplannen. Geen enkel bedrijf in de Klimaatcrisis-Index geeft een volledig beeld van al hun uitstoot. Scope 3, de uitstoot van de diensten of producten die een bedrijf in- of verkoopt, is nauwelijks in beeld terwijl het gemiddeld 80% van de uitstoot is. Doordat bedrijven geen volledig beeld hebben van de uitstoot in de gehele keten, schuiven ze een overgroot deel van hun verantwoordelijkheid onder het tapijt. ¨De klimaatcrisis vraagt om concrete en haalbare plannen. De tijd van groene praatjes is voorbij, het gaat nu om de uitvoering. We zien duidelijk dat deze bedrijven de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs niet halen. Ze moeten zich nog hard inspannen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen¨, aldus Pols.

Belastinggeld

Milieudefensie is blij dat het kabinet miljarden uittrekt om te investeren in het tegengaan van klimaatverandering, maar dit geld mag volgens de milieuorganisatie niet terecht komen bij bedrijven die doorgaan met het vervuilen van de wereld. Pols: ¨Er moet geen cent van ons belastinggeld naar deze bedrijven zonder een goed klimaatplan. Nu investeren in deze vervuilende bedrijven is als geld gooien in een bodemloze put.¨ Daarbij moeten bedrijven ook oog hebben voor de toekomst van hun werknemers. Klimaatmiljarden moeten volgens Milieudefensie rechtvaardig worden geïnvesteerd in onder andere het tegengaan van energiearmoede en het verduurzamen van woningen.

Financiële instellingen

In de Klimaatcrisis-Index zijn ook de klimaatplannen van acht financiële instellingen doorgerekend. Het blijkt dat de uitstoot van hun investeringen gemiddeld 700 keer groter is dan de uitstoot van hun kantoren. Pols: ¨Voor een bank of pensioenfonds is het vele malen makkelijker om hun vervuilende uitstoot te verkleinen. Ze produceren en verkopen geen eigen producten, dus voor hen geldt: doe geen zaken meer met bedrijven die gevaarlijke klimaatverandering blijven veroorzaken.¨ Ook tegenover de klanten van pensioenfondsen en banken is dit onverantwoord. ¨Als ze ons geld blijven investeren in fossiele projecten, zien we dat straks nooit meer terug¨, aldus Pols.

Juridisch onderzoek

Over een jaar presenteert Milieudefensie opnieuw de Klimaatcrisis-Index. Bedrijven moeten tot die tijd vaart maken met het verbeteren en uitvoeren van hun klimaatplan, maar er is meer nodig. Pols: ¨Daarom starten we nu met juridisch vooronderzoek en blijven we met hen in gesprek.¨ Milieudefensie hoopt dat bedrijven zelf eindelijk het belang inzien van een toekomstbestendig klimaatplan. Een rechtszaak voeren is voor hen een middel, geen doel. ¨Wij zijn er niet om rechtszaken te voeren, maar om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Als het nodig is zijn we wel degelijk bereid en in staat nieuwe rechtszaken te starten¨, aldus Pols.

Download de Nederlandse samenvatting en de factsheet