De Vierde Kamer besteedt dit seizoen opnieuw aandacht aan het Earth Charter, een handvest voor alle wereldbewoners om samen te bouwen aan een duurzame wereld. De werkgroep wil dit jaar proberen om het Charter zoveel mogelijk te vertalen naar de eigen leefsituatie. De derde avond uit een serie van vijf gaat over Verantwoord Ondernemen

In een globaliserende wereld eisen kritische consumenten en belangengroepen dat bedrijven niet uitsluitend gericht zijn op winst, maar hun producten z? tot stand brengen dat de aarde niet uitgeput raakt en dat mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen worden beschermd. Hoe kunnen we bevorderen dat de producten die wij kopen vervaardigd en verhandeld worden op een eerlijke manier?

Deze avond wordt ingeleid door Eelco Fortuijn.

Als bedrijfskundig consultant leerde Eelco Fortuijn voor zijn werk de voedselketens grondig kennen en zag daarbij veel ellende. Vanuit die ervaring richtte hij in 2000 FairFood op, een organisatie die ijvert voor voedselzekerheid voor iedereen. FairFood beoordeelt supermarktproducten op hun fairness en spoort consumenten aan om door faire producten te eten en te drinken de voedselketen te be?nvloeden

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 januari 2008, van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Hoogstraat 301 A te Eindhoven.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om de bijkomende kosten te dekken. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Kerk en Wereld.