Het gaat om middelgrote bedrijven die meedoen aan de MJA-aanpak (MJA staat voor Meerjarenafspraken), waarbij met hulp van SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie, wordt gekeken hoe de
bedrijfsvoering efficiënter kan worden ingericht. Door de efficiëntieverbetering bespaarden de bedrijven samen 6,9 Peta Joule aan energie, meer dan het jaarlijkse energieverbruik van 86.000 huishoudens. De
MJA-bedrijven zorgden ervoor dat er in 2007 1,9 miljard kilo minder CO2 de lucht in ging.

Het resultaat van 2007 is als volgt opgebouwd:
. verbetering van procesefficiëntie 2,0 %
. energiezuinige productontwikkeling 1,1 %
. inzet van duurzame energie 0,7 %
. Totaal verbetering energie efficiëntie 3,9 %

De afgelopen 15 jaar zorgde de MJA-aanpak gemiddeld voor een efficiëntieverbetering van 2,3 procent per jaar. Minister Van der Hoeven noemt 2007 in haar brief “een succesjaar”. Een succes dat volgens SenterNovem – agentschap voor innovatie en duurzaamheid- voortvloeit uit het feit dat milieuzorg een structureel onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn projecten gestart die nu in de uitvoeringsfase komen. “Daar plukten de bedrijven in 2007 de vruchten van ” aldus minister Van der Hoeven. De meeste winst werd geboekt door energiezuinige productontwikkeling wat resulteerde in een kleinere behoefte aan grondstoffen.

De Nederlandse overheid besloot in juli 2008 de MJA aanpak te verlengen tot 2020. Het is de bedoeling dat meer bedrijven meedoen en dat ook de energie-intensieve industrie zich gaat aansluiten.