1,8 Miljoen subsidie voor project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Ondernemend Venlo heeft samen met haar projectpartners de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), de gemeente Venlo en Rabobank Venlo een subsidie toegekend gekregen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen van ruim 1,8 miljoen Euro. De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg. 

In september 2018 startte een kleine groep Venlose ondernemers gefaciliteerd door de commissie Innovatie & Duurzaamheid van Ondernemend Venlo aangevuld met medewerkers van LWV, kennis- en overheidsinstellingen met een onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijventerreinen duurzamer te maken. De overweldigende belangstelling voor dit initiatief leidde tot het besluit van Ondernemend Venlo en haar projectpartners om dit serieus op te pakken en een subsidie aanvraag te doen. Inmiddels is deze subsidie aanvraag toegekend. 

Het verduurzamen van de bedrijven terreinen rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als op 20% van de daken van de Limburgse bedrijven zonnepanelen liggen, Limburg bijna 50% van haar klimaatdoelstelling voor 2030 voor duurzame opwekking van energie al gehaald heeft. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt. 

Het project start met het verzamelen van benodigde data en analyses. Dit zal leiden tot een aantal concrete oplossingen om de verduurzaming op bedrijventerreinen te verbeteren. Vervolgens zullen een aantal showcases leiden tot een overdraagbare methodiek, waarmee het concept op een slimme manier over Limburg kan worden uitgerold. Het project loopt tot november 2023. 

Het project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Limburg in het kader van OPZuid. 

Share Button