Mobiliteitsknooppunten in de regio beter laten aansluiten op grote transportcorridors, de scheepvaart verduurzamen of gewasverstuiving verbeteren. INTERREG North Sea Region kende € 17,8 miljoen subsidie toe aan 8 projecten rond duurzaamheid.

Duurzaam transport en mobiliteit

3 nieuwe projecten gaan aan de slag met het thema Duurzaam Transport en Mobiliteit. Ze gaan havens voorbereiden op de ontvangst van boten op elektriciteit of waterstof. Ook laten ze kleine mobiliteitsknooppunten in de regio beter aansluiten op de grote transportcorridors. Een consortium van steden begint met het plannen van zelfrijdend vervoer in de toekomst.

Duurzame en energiezuinige scheepvaart

Voor ECO-Innovation werden 2 projecten geselecteerd. Het ene project gaat aan de slag met het gebruik van windenergie in de scheepvaartsector. Het andere project focust zich op het verduurzamen en energiezuiniger maken van kleinere zee- en rivierhavens in de Noordzeeregio.

Bij alle projecten zijn Nederlandse partijen betrokken.