Ondanks het opleggen van meer dan US$11 miljard aan boetes sinds 2012, blijven corruptie en fraude een hardnekkig probleem. Dat blijkt uit de Global Fraud Survey van EY, een onderzoek onder 2550 bestuurders in 55 landen. Het onderzoek toont aan dat 38% van de bestuurders wereldwijd nog steeds meent dat omkoping en corruptie in de zakenwereld sterk aanwezig blijven.

Meer fraudezaken in Nederland dan in de rest van de wereld

Van de Nederlandse respondenten geeft 16% aan dat het bedrijf waar zij werkzaam zijn een significante fraudezaak heeft meegemaakt in de afgelopen 2 jaar. Dat is aanzienlijk hoger dan het wereldwijde percentage van 11%.

Brenton Steenkamp, verantwoordelijk voor de Nederlandse Fraud Investigation & Dispute Services dienstverlening bij EY: “Stijgende wereldwijde corruptieniveaus in de laatste zes jaar tonen aan dat, ondanks de intensievere handhaving, onethisch gedrag een grote uitdaging blijft. Bedrijven blijven hiermee kwetsbaar voor omvangrijke financiële- en reputatieschade. Bovendien wordt in Nederland de druk vanuit de toezichthouders opgevoerd. Dat het aantal fraudezaken in Nederland nog zo hoog is, geeft aan dat hier alle reden toe is.”

Integriteit een papieren werkelijkheid

Integriteit staat hoog op de agenda van bedrijven, waarbij alle Nederlandse respondenten (100%) het belangrijk vinden dat hun bedrijf als een integer handelend bedrijf wordt gezien. Hoewel verbeteringen in klantperceptie, publieke perceptie en bedrijfsprestaties allemaal worden gezien als voordelen van het tonen van integriteit, blijft er een kloof tussen de bedoelingen op papier en het gedrag in de praktijk. 13% van de respondenten wereldwijd zegt namelijk dat zij contante betalingen zouden rechtvaardigen om zaken te kunnen (blijven) doen. Interessant genoeg stijgt dit getal naar 20% onder degenen die jonger zijn dan 35 jaar.

De baas moet het voorbeeld geven

Het aangeven van de juiste toon door het management is belangrijk, maar nog belangrijker is dat werknemers hiervan overtuigd zijn. De bevindingen laten zien dat maar 32% van de Nederlandse respondenten vindt dat individuen de hoofdverantwoordelijken zijn voor een integer handelend bedrijf, terwijl 62% vindt dat het management of het bestuur dat is.

Steenkamp stelt: “Het is een grote uitdaging voor bestuurders om te bouwen aan een robuuste cultuur van integriteit en compliance, waarbij medewerkers juist handelen omdat dat de juiste manier is en niet alleen omdat een gedragscode dat voorschrijft.”

Meer informatie