Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

In 2011 werd de eerste zelfverklaring online geplaatst. De afgelopen jaren is het aantal zelfverklaringen op het Publicatieplatform gestaag gegroeid. Organisaties uit een breed scala van sectoren kozen ervoor om met behulp van ISO 26000 hun MVO-beleid te ontwikkelen en te implementeren: van ziekenhuizen en plasticsfabrikanten tot agrofood- en drinkwaterbedrijven. Met publicatie van hun zelfverklaring ISO 26000 laten organisaties zien dat ze MVO serieus nemen en bieden ze inzicht in hun MVO-beleid.

Kartoflex is een van de brancheverenigingen die met ondersteuning van organisatieadviesbureau Berenschot de implementatie van ISO 26000 heeft opgepakt. Na het doorlopen van een gezamenlijk traject hebben Dings Kartonnages, Kelderbox, ENR en Hellema Verpakkingen nu hun zelfverklaring op het Publicatieplatform ISO 26000 staan.
Rogier Krabbendam, secretaris van Kartoflex, over de meerwaarde van ISO 26000:
“Met ISO 26000 kunnen onze fabrikanten een completer beeld geven van de rol van de verpakkingsindustrie. Onderbelicht blijft vaak de besparing die een verpakking oplevert omdat het producten beschermt tegen beschadiging en het ze langer houdbaar maakt. Omdat verpakkingen vaak met afval geassocieerd worden, kunnen onze leden met hun MVO maatregelen laten zien dat ze proactief met dat vraagstuk omgaan. Daarnaast hebben onze fabrikanten een bredere maatschappelijke rol. Er wordt gewerkt aan goed werkgeverschap, energiereductie, consumentenveiligheid, duurzaam gebruik van hulpbronnen…”

Vereenvoudiging met de Regelhulp

De productontwikkeling rondom ISO 26000 heeft niet stilgestaan. Ter vereenvoudiging van de implementatie van de richtlijn heeft NEN een Regelhulp ontwikkeld. Met deze tool kunnen MVO-maatregelen gemakkelijk worden beheerd. Ook is de Regelhulp gekoppeld aan het Ondernemersdossier, waardoor gebruikers met hun MVO-maatregelen aan de slag kunnen.

Meer informatie

Lees meer over het Publicatieplatform ISO 26000 en bekijk het overzicht van de gepubliceerde zelfverklaringen.