Emissie, stankcirkels en luchtwassers rollen als eerste over tafel. Maar ontwikkelingen zijn pas duurzaam als er behalve aandacht voor het milieu, ook economische levensvatbaarheid is en niet op de laatste plaats waardering van de mensen.”
Van Oosten bestrijdt dat een plan qua duurzaamheid klopt als de mensen in de omgeving dat plan niet begrijpen. ,”Zoals gezegd moeten de drie P’s People, Planet, Profit in balans zijn. Willen onze leden in de toekomst als boer of tuinder blijven ondernemen dan zullen er concrete inspanningen zichtbaar moeten zijn. Maar ik begrijp best dat die ondernemers zich wel eens onderdeel voelen van een vicieuze cirkel. “Als de ondernemer zijn nek uitsteekt en zich proactief opstelt, betekent dat in sommige gevallen dat de omgeving de teugels nog strakker aantrekt. Dat remt ontwikkelingen af, zeker als de omgeving met nieuwe of aanvullende eisen komt. Daarom is het belangrijk dat we zorgen voor een doorbraak en blijvend in gesprek komen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, leden en de overheid.