MVO raakt bestuurlijk en organisatorisch steeds beter ingebed in de ziekenhuizen. Met name voor onderwerpen als healing environment, e-health en regie door de patiënt bestaat de nodige bestuurlijke aandacht. Dat constateert Royal HaskoningDHV in de jaarlijkse MVO-monitor, waarin twaalf ziekenhuizen onder de loep zijn genomen.

De ziekenhuissector is  ‘in beweging’.  Stonden onderwerpen als stakeholdermanagement en geïntegreerd duurzaamheidsbeleid in 2011 -toen Royal HaskoningDHV de eerste monitor uitvoerde- nog op geen enkele bestuursagenda, eind 2014 ligt dit anders.

De mate waarin ziekenhuizen hun MVO-beleid hebben vormgegeven, verschilt nog altijd sterk.
De grootste uitdaging ligt er in om de groeiende aandacht voor duurzaamheid niet alleen in de ondersteunende, maar ook in de primaire zorgprocessen toe te passen. Dit betekent ruim baan voor preventie en eigen regie van de patiënt. Daar hoort ook het structureel onderzoeken van de patiënttevredenheid bij ter verbetering van de zorg, de huisvesting en de beleving.
Bovendien zouden ziekenhuizen nog meer aandacht moeten besteden aan transparantie.

Download hier het gehele rapport MVO Monitor Ziekenhuizen 2014.

Lees het artikel op Skipr