Zakelijk reizen met de trein tot 700 kilometer levert 43% minder vliegreizen op. Dat blijkt uit de analyse van vliegdata over 2019 van acht grote werkgevers die in samenwerking met de Coalitie Anders Reizen en Natuur & Milieu is uitgevoerd. Zij pleiten voor betere oplossing op het spoor. Bedrijven die internationaal werken zijn steeds meer bereid om voor zakelijke afspraken de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Om dit mogelijk te maken moet het internationaal treinaanbod verbeteren door het oplossen van de belangrijkste knelpunten in het spoornetwerk. Dit kan onder andere door het geven van prioriteit aan de internationale trein op bestaand spoor. 

Uit de analyse blijkt dat deze acht bedrijven over 2019 een totale reisbehoefte hadden van bijna 13.000 vliegreizen. In 43% van deze vliegreizen betrof het een bestemming op minder dan 700 kilometer en voor 23% was dat minder dan 400 kilometer. Voor zakelijk reizen tussen 400 en 700 kilometer gaat het om bestemmingen als Kopenhagen, Berlijn, Zürich en de Engelse industriesteden als Manchester en Birmingham. Voor reizen naar bestemmingen tot 400 kilometer gaat het om Hamburg, Parijs of Londen.

Reizen tot 400 kilometer

Ondanks het gemak van de trein op deze bestemmingen zijn Londen en Parijs samen verantwoordelijk voor 80% van de zakelijke vluchten. Reizigers kiezen vaak uit gewoonte voor het vliegtuig. Bovendien rekenen zij met de korte ‘in-voertuigtijd’. Dat is de tijd dat de reiziger werkelijk in het voertuig zit. De inefficiënte tijd rondom een vliegreis wordt echter vaak niet meegenomen in de keuze hoe te reizen. Uit interviews met medewerkers die zakelijk reizen blijkt dat er veel draagvlak is om de trein naar deze bestemmingen standaard te maken. Voor Hamburg is de situatie anders omdat bij vertrek vanuit Nederland het nodig is om minimaal een keer over te stappen.

Reizen tussen 400 en 700 kilometer

Reizigers naar steden als München, Zürich, Kopenhagen, Manchester en Birmingham krijgen te maken met overstappen, verschillende vervoerders en een gebrek aan reisrechten bij vertragingen. Kopenhagen is in deze categorie favoriet onder vliegreizigers: 32% van de geanalyseerde vluchten gaat naar deze bestemming. Voor het maken van deze reis met de trein moet je minimaal twee keer overstappen en krijgt de reiziger te maken met verschillende vervoerders.

Op te lossen knelpunten

Om het treinaanbod voor internationale reizen optimaal te benutten pleiten Natuur & Milieu en de bedrijven van de Coalitie Anders Reizen ervoor dat (Europese) politici, spoorbeheerders en -vervoerders en reisagenten samen gaan werken om de knelpunten op te lossen en prioriteit geven aan de internationale trein. Het gaat hierbij onder andere om het optimaliseren van de dienstregeling, verhogen van de frequentie van internationale treinen en het verbeteren van aanvullend vervoer en services op en rondom stations. Voor bedrijven kan het de standaard worden om de trein te nemen voor afstanden tot 700 kilometer.

Voor de analyse zijn de reisdata onder de loep genomen van acht grote bedrijven. Te weten: Aegon, Arcadis, Capgemini, Eneco, NS, ProRail, Royal Haskoning DHV en Strukton. Daarnaast zijn medewerkers geïnterviewd die zakelijke reizen maken. De coalitie Anders Reizen bestaat uit ruim 70 grote werkgevers met in totaal meer dan 550.000 werknemers in dienst.

De werkgroep Internationale Trein, onderdeel van de Coalitie Anders Reizen, had donderdag, 2 december, een ontmoeting met Daniel Mes – kabinetslid van Timmermans. Daarbij werd het analyserapport aan hem overhandigd en met hem gesproken over het oplossen van de knelpunten.