Het kabinet heeft een voorstel van de Europese Commissie omarmd dat grote bedrijven verplicht om de wijze waarop zij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te nemen in het jaarverslag. Deze verplichting bezorgt winkeliers een extra lastenverzwaring. Het beoogde effect, namelijk meer aandacht voor milieu en duurzaamheid, wordt er volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) niet mee bereikt. De RND is tegen deze wettelijke plicht tot transparantie over MVO.

Afgedwongen transparantie over MVO
In haar nieuwe visie op MVO stelt het kabinet dat MVO onderdeel van een winnend bedrijfsmodel is en er daarom voor kiest om MVO te stimuleren en te faciliteren. In diezelfde visie steunt het kabinet de wetgeving zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Dat druist volledig in tegen het voornemen om MVO te stimuleren en te faciliteren. De RND ziet transparantie als een belangrijke voorwaarde voor MVO, maar transparantie is altijd een middel en géén doel op zich. Transparantie moet bijdragen aan het identificeren van MVO-uitdagingen, aantonen wat er achter zit en helpen met het aangaan van de uitdagingen en hiervan leren. Dit voorstel maakt transparantie tot doel, tot rapporteren om het rapporteren. Jeroen van Dijken, secretaris MVO bij de RND: “Een wettelijke plicht leidt niet tot duurzame verbeteringen, maar tot het aftikken van lijstjes met eisen en het oplepelen van informatie zonder dat MVO onderdeel wordt van bedrijfsbeleid. Wij zijn dan ook faliekant tegen. Bedrijven moeten zelf een vertaalslag maken om MVO in hun bedrijfsmodellen op te nemen. Het moet nadrukkelijk niet opgedrongen worden aan bedrijven, maar zij moeten nu juist doordrongen worden van het belang van MVO.”

MVO staat al jaren hoog op de prioriteitenagenda van de detailhandel. Naast de intrinsieke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen is het voor winkeliers ook een manier om een voorsprong te boeken op achterblijvers en het verschil te maken in de markt. Het versterkt hun concurrentiepositie. “De markt doet zijn werk. Er is geen wet- of regelgeving nodig, maar wel voorlichting over de plichten en eisen die aan bedrijven gesteld mogen worden”, aldus Van Dijken. Een wettelijke verplichting die louter kosten met zich meebrengt- welke volgens de RND té laag worden ingeschat- zal zeker niet leiden tot MVO als winnend bedrijfsmodel.

Steun intrekken
De RND roept het kabinet op haar steun in te trekken, op Europees niveau tegen het voorstel te pleiten en een duidelijke keuze te maken voor MVO als business case in plaats van wettelijke verplichtingen op te leggen.